<

အက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အၾကံေပးအဖြဲ႕သစ္ အႀကီးအကဲက ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆုိ

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အနီး ကင္းလွည့္ေနၾကေသာ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo : AFP)

လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၅၀,၀၀၀ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အက်ပ္အတည္းဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အၾကံေပးအဖြဲ႕သစ္၏ အႀကီးအကဲက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆူရာကီအက္ဆာသီရာထုိင္းက လြန္ခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၎အေနျဖင့္ ယင္းကိစၥသည္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားအား ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္မသြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“စာနယ္ဇင္းေတြနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕ေတြ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ ၀င္ခြင့္ရေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္သလုိ တျခားသက္ဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ၀င္ခြင့္ရဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဆူ ရာကီအက္က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း တစ္ခု၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက “တရား၀င္ သတင္းေရးသားမႈေတြဟာ အားေပးသင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ထားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကုိ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈဟု ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယင္းစြပ္စြဲခ်က္ကုိ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ အေစာပုိင္း ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ကုိ အၾကံေပးမည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္ရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆူရာကီအက္ (၅၉ ႏွစ္) ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ကာလၾကာရွည္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ကုိဖီအာနန္၏ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ ၆၃ မ်က္ႏွာပါသည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားကုိ သတင္းရယူ ေရးသားခြင့္ျပဳရန္သည္ အထူးအၾကံျပဳခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းေရးသားခဲ့ေသာ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ၀လုံးႏွင့္ ေက်ာ္စုိးမုိးတုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သကၤာမကင္းျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

Ref : Reuters

January 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.