<

သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွ စတင္၍ ပါရမီလမ္းရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) ၌ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္မွစတင္၍ ပါရမီလမ္းရွိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လႈိင္နယ္ေျမ) ၌ အသစ္တည္ေဆာက္ ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ သင္တန္းမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ  ၄ ရက္ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ သင္ၾကားႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရးတို႔အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ သင္တန္းမ်ား အားလံုးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္အစား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္မွာ စဖြင့္ဖို႔ လ်ာထားေပမယ့္ အေဆာက္အဦးက တည္ေဆာက္မၿပီးေသးတာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြ အႏၲရာယ္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ေက်ာင္းကို တစ္လေနာက္ဆုတ္ၿပီး ဖြင့္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းလံုး ေျပာင္းလာၾကတာပါ။ သံလြင္လမ္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းကိုက်ေတာ့ စက္မႈသက္ေမြး ဦးစီးဌာန ေအာက္ကေနၿပီး Teacher Training Institute လုပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ သင္ယူမႈ ပစၥည္းေတြက အားလံုးအစံုပါပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္က ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ကေန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္ဖြင့္လာခဲ့တာ ဆိုေတာ့ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြက စံုပါတယ္။ အေဆာက္အအံုပဲ ေျပာင္းလာတဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေစာစႏၵာေအးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္ သင္တန္းမ်ားသို႔ အနိမ္ဆံုး ၀င္ခြင့္ျပဳ ရမွတ္မွာ ၄၈၇ မွတ္ျဖစ္ၿပီး ပထမႏွစ္သင္တန္း၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ဦးေရ ၂၃၅ ေယာက္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္သို႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားမွ သခ်ာၤ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဘာသာတြဲ တစ္ခုခုျဖင့္ ေျဖဆိုေအာင္ ျမင္သူမ်ားအား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္သည္။

 

January 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.