<

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆုိင္ရာ ငါးရက္ၾကာေဆြးေႏြးပြဲ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စတင္ျပဳလုပ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌စတင္ေသာ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (Photo – KNU)

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားအၾကား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္း လာမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ တတိယအစည္းေ၀းတြင္တင္ျပမည့္ က႑ႀကီး ငါးခုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑ႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑တို႔ကို အေသးစိတ္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏႐ုံးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

“EAO ေတြအၾကား လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္သုံးသပ္မႈ မတူၾကတဲ့အေျခခံကေန NCA လက္မွတ္ထုိးသူ၊ မထုိးသူေတြ ရယ္လုိ႔ျဖစ္ေနတဲ့ အခုလုိ အေနအထားမွာ အားလုံးလက္ခံႏုိင္တဲ့၊ လက္ခံၿပီးျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာ အေျခခံမူေတြကုိ ဦးစြာေဆြးေႏြးရယူဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ မွန္ကန္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထပ္မံေပၚေပါက္လာေရးကုိ အားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု PPST အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္  တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕မွ က႑ငါးခု၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီငါးခု၏ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက ၎တုိ႔ျပင္ဆင္ထားသည့္ သက္ဆုိင္ရာက႑အသီးသီးမွ စာတမ္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ထံသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အလုပ္အဖြဲ႕ (PPWT) ၊ က႑အလိုက္ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွာ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/ SSA) ၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ၊ DKBA ၊ KNU/ KNLA-PC  တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္း (၁) အျဖစ္ အေျခခံမူ အခ်က္ ၃၇ ခ်က္အား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မရရွိေသးသည့္အတြက္ လာမည့္ညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္မူမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ညီလာခံမွာ ၃၇ ခ်က္ကို ရတယ္ဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖက္ဒရယ္ Principle ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း အေျခခံ Principle ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေသာ္လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာ တကယ့္အႏွစ္သာရရွိတဲ့ Principle ေတြ မရေသးဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ လာမယ့္ညီလာခံမွာ အနည္းဆံုးေတာ့ ဖက္ဒရယ္ Principle ေတြကို အားလံုးအျပည့္အစံုရႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္က်င္း ပရန္ဆုံးျဖတ္ထားသျဖင့္ ထပ္မံက်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက်င္းပရန္ အစုိးရဘက္က ဆႏၵရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံမက်င္းပႏုိင္မႈအပါအ၀င္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားဘက္က ယူဆကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ က်င္းပရန္အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအစည္းအေ၀းအား လာမည့္ဇန္န၀ါရီလကုန္ပုိင္းတြင္ က်င္းပရန္ ဆုံးျဖတ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS/ SSA တုိ႔အၾကား ေနရာအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေသးမႈအေပၚ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) အား က်င္းပရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ RCSS/ SSA ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာတူခဲ့သည္။

December 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.