<

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ကက်င္းပခဲ့သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ထြန္းလင္းေအာင္)

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကို ထိေရာက္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပဥၥမေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို အင္ဂ်န္းယန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမရန္ဂ်ာဆိုင္းခြန္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး “ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္း အနီးတစ္၀ိုက္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာမူႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာေနရာမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္ေစလ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးကို အျမန္ဆံုးထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ရပ္လံုးအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုတင္သူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က “ကြၽန္မတို႔ ပထမဆံုးလြႊတ္ေတာ္က်င္းပခ်ိန္မွာပဲ ဆဒံုးေဒသေတြမွာ ဘိန္းခင္းဖ်က္သူေတြနဲ႔ ဘိန္းခင္းစိုက္တဲ့သူေတြ ပဋိပကၡျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မွာအေရးႀကီး အဆိုတင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေအာင္လည္းေအာင္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္မျပန္ေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနက ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္လို ေနရာမ်ိဳးေတာင္မွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပံုစံမ်ိဳးေပါက္ေနတာ ၀မ္းနည္းစရာျဖစ္ေနတယ္။ အခုပံုမွာျပထားတဲ့ ေဆးထိုးပိုက္ေတြဟာ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေနာက္ဘက္က အိမ္သာမွာေတြ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဒဏ္ကိုမခံစားရတဲ့ အိမ္ေထာင္စုဆိုတာမရွိပါဘူး။ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတာ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း၀င္းမွာေတာင္မွ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနရင္ စဥ္းစားသာၾကည့္ၾကပါ။ ရပ္ကြက္တြင္းေတြက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲျဖစ္ေနတယ္။ မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ လုယက္မႈေတြျဖစ္ေနတာလည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အခုက ဘိန္းစိုက္ခင္းေတြလည္း ဒီႏွစ္တိုးလာတာကို ၾကားသိေနရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာေျဖရွင္းဖို႔ (၁) မူ၀ါဒစနစ္တက်ေရးဆြဲရန္ (၂) မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူကို မူးယစ္သားေကာင္အျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို နမူနာယူကာ ကယ္ဆယ္ေသာ စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ (၃) မူးယစ္ေဆး၀ါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ေဒသမ်ားမွာေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါက ပညာေပးရန္ႏွင့္ အစားထိုးသီးႏွံမ်ား အစားထိုးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (၄) ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေစခိုင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ေစျခင္း၊ ေထာက္ပ့ံျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါက ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို လုပ္သင့္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းခင္းေတြကို ထိေရာက္စြာဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ မလုပ္လာတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ေပါမ်ားလာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆဒံုးလိုေဒသမ်ိဳးဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သာရွိတဲ့အတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဘိန္းဟာရာသီအတြင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရကဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္သလို လူထုကပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

ယင္းအဆိုကို ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ ဦးဇေခါင္ခမ္းရယ္က ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.