<

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ေနျပည္ေတာ္၌ေတြ႕ဆုံ၍ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဥကၠ႒တို႔ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏို၀င္ဘာ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးအား ေနျပည္ေတာ္၊ ဘုရင့္ေနာင္ဧည့္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ပုိင္းက လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး တဒဂၤၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္စဥ္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း အျပန္အလွန္ယုံ ၾကည္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ ကတိသစၥာ တည္ၾကည္မႈ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ ေက်ာ္လႊားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အလားအလာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း ႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္တုိ႔ တက္ ေရာက္ၾကၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ရွစ္ဖြဲ႕အနက္ တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ကက်င္းပသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒုိေစာကြယ္ထူး၀င္းထံ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၈ ရက္ ညေနပုိင္းက ဆက္သြယ္ခဲ့ရာတြင္ အနားယူေနသျဖင့္ ၎၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိႏွင့္သာ ဖုန္း အဆက္အသြယ္ရရွိေသာေၾကာင့္ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားကုိ ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံေလ့ရွိသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA ေရးထုိးထားၿပီးေနာက္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားအၾကား နယ္ေျမကိစၥ အျငင္းပြားမႈအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ ႀကီးမားသည့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈမရွိေပ။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္အား KNU ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးကပင္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ PPST အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံထားသည္။

 

 

 

 

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.