<

အေကာက္ခြန္နယ္ေျမမ်ားမွ က်ပ္ေလးဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ား ေအာက္တိုဘာလအတြင္း သိမ္းဆည္းရမိ

ေအာက္တုိဘာတစ္လတည္းတြင္ ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ အထူးကင္း၊ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ အေကာက္ခြန္နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးတုိ႔မွ က်ပ္ေလးဘီလ်ံေက်ာ္တန္ဖုိးရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ အထူးကင္း၊ ေရပူအျမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း၊ မရမ္းေခ်ာင္အျမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္နယ္ေျမ ေဒသအသီးသီးတုိ႔တြင္ တင္သြင္း/ တင္ပုိ႔ ခြင့္ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ တင္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ တင္သြင္း/ တင္ပုိ႔ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၄၈၁၇ ဒသမ ၂၇၈ သန္းခန္႔ရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တားဆီး၊ ဖမ္းဆီးမႈ ၄၅၆ မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ခန္႔မွန္းတန္ဖုိး က်ပ္ ၃၂၁၆ ဒသမ ၀၈၅ သန္းခန္႔ရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္အထိ ေျခာက္လတာကာလအတြင္း အ ေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းတားဆီးမႈ စုစုေပါင္း ၂၀၈၄ မႈရွိၿပီး ခန္႔မွန္းတန္ဖုိးက်ပ္ ၁၅၉၃၀ ဒသမ ၉၀၂ သန္းရွိ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ားကုိ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထား သည္။

တရားမ၀င္ကုန္စည္မ်ား သယ္ေဆာင္ေရာင္း၀ယ္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးမားေသာပမာဏျဖင့္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ကုန္စည္မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား စားသုံးရန္မသင့္ေသာ၊ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစေသာ ကုန္စည္မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.