<

ေျပာင္းလဲမည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ား မၾကာမီေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို မီတာခတိုးျမႇင့္သကဲ့သုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိုေကာင္းေအာင္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံေနေၾကာင္း အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေျပာၾကား

ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္မည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခႏႈန္းထားမ်ား မၾကာမီ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး မီတာခတိုးျမႇင့္သကဲ့သို႔ ၀န္ေဆာင္မႈပိုေကာင္းေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္လည္း စီမံေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ခရီးေရာက္ေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ထုတ္ျပန္မွာပါ။ ဒါကို ႀကိဳၿပီးမေျပာေသးတာပါ။ အထူးေျပာခ်င္တာ ဒါကိုဒီလိုလုပ္တယ္ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအေပၚ Service ယခုထက္ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို အဓိကထား စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္လည္း Service ေကာင္းတယ္။ တဖက္ကလည္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈရွိတယ္ဆိုရင္ Win Win Situation ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ စီမံေနပါတယ္” ဟု ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မီတာခေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အလႊာေပါင္းစံုႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယူနစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ သို႔မဟုတ္ အလႊာအလိုက္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲမည္ ကိုစဥ္းစားေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အလႊာေပါင္းစံုအတြက္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေျခခံလူတန္းစား တစ္ေယာက္ရဲ႕ သံုးေနတဲ့ယူနစ္ကို ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ သုေတသနလုပ္ၾကည့္တာ အေျခခံလူတန္းစား အိမ္တစ္အိမ္က ၂၃ ယူနစ္ေလာက္သံုးတာလို႔ အၾကမ္းဖ်င္းသိရတယ္။ အဲဒီ ၂၃ ယူနစ္ ကိုေျပာင္းတိုးလိုက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ။ ျဖစ္သင့္လား။ ဘယ္လိုအလႊာေတြကို ဘယ္လိုတိုးမလဲ။ ယူနစ္ႏႈန္းနဲ႔ သြားမလား၊ အလႊာႏႈန္းနဲ႔ သြားမလား။ ဒါေတြအမ်ားႀကီး စဥ္းစားရမွာပါ” ဟု ဦးေဌးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

မီတာခေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရွိႏႈန္းထားထက္ သံုးဆအထိတိုး ျမႇင့္သတ္မွတ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ႏႈန္းထားသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာၾကားထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မီတာခႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ကာ မၾကာမီက်င္းပမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္လည္း ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.