<

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးပိုင္းတြင္ မ်ားစြာဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြ ေျပာၾကား

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးပိုင္းတြင္ မ်ားစြာဂ႐ုစိုက္ရမည္ဟု ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါေျပာၾကားမႈအား ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀င္ထြက္ဂိတ္မ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ သံုးခုႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္း စသည့္ဂိတ္ေလးခု သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ က်န္နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား အပါအ၀င္ (၂၃) ဂိတ္ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ၀င္/ထြက္ဂိတ္မ်ား၌ Border Pass ျဖင့္၀င္ခြင့္ျပဳေနေၾကာင္း၊ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရာတြင္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမ သတ္မွတ္စာရင္းမ်ား ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ Check Gate မ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး ၀င္ေရာက္သည့္ဂိတ္မွပင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၀င္သည့္ဂိတ္မွမထြက္ဘဲ ၎တို႔လိုရာခရီးသို႔ သြားေရာက္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ Instrument မ်ား စံုစံုလင္လင္ထားရွိမွသာ Blacklist မ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္း ရွိ မရွိ၊ Terrorist မ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ရွိ မရွိတို႔အား စစ္ေဆးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာထုတ္ေပးရန္ လ်ာထားသည့္ ဗီဇာ (၁၂) မ်ဳိးအျပင္ Reentry၊ Visa Special ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၀င္ခြင့္ဗီဇာ စသည့္ဗီဇာသံုးမ်ဳိးရွိသည္ကိုလည္း သိရေၾကာင္း၊ ဗီဇာကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳေပးေနသကဲ့သို႔ ဗီဇာျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီေျခာက္ခုမွ စနစ္တက် စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ Blacklist အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ Terrorist မ်ားအား ေသခ်ာစြာစိစစ္ႏိုင္မွသာ ကာကြယ္မႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးပိုင္းတြင္ မ်ားစြာဂ႐ုစိုက္ရမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ကာ အတားအဆီးမရွိသည့္ ၀င္ေပါက္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ Terrorist မ်ား၀င္ေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ လံုျခံဳေရးအထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား လာေရာက္ရန္ စိတ္အ၀င္စားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္၍ ၀င္ေရာက္မႈအား ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျခင္းမျပဳပါက လံုျခံဳေရးက်ဳိးေပါက္မႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.