<

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ CI စခန္းမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို အေထာက္အထားလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေသာ CI စခန္းမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕သည္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ (၁)၊ မဟာခ်ဳိင္ (၂)၊ စမုပရာကန္၊ ရေနာင္း၊ ေဆာင္ခလာ၊ ခ်င္းမိုင္၊ မဲဆိုင္၊ မဲေဆာက္ႏွင့္ နခြန္စ၀မ္ စသည့္ CI ကတ္ထုတ္ေပးသည့္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ထုတ္ေပးေရးစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ CI စခန္းမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ Seven Eleven ဆိုင္မ်ားတြင္ ေငြသြင္းရာ၌ ရရွိသည့္ေငြသြင္းစလစ္ပါ ေန႔ရက္အလိုက္ CI ကတ္ျပဳလုပ္၍ မရျခင္း၊ ပြဲစားမ်ားက ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ေနမႈမ်ား၊ ဗီဇာေၾကး ပိုမိုေပးေဆာင္ေနရမႈမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ရာတြင္ ၾကဳံေတြ႕ေနရမႈမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ သတ္မွတ္လုပ္အားခ အျပည့္အ၀မရရွိမႈမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က အလုပ္သမားမ်ားထံမွ အိမ္ျပန္စရိတ္ေကာက္ခံခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ CI စခန္းမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈအရ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန အလုပ္အကိုင္ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆုံကာ Counter Service Co.,Ltd ႏွင့္ ျမန္မာဘက္မွလုပ္ငန္းအဖြဲ႕တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ရက္အလိုက္ သတ္မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္အညီ ျမန္မာဘက္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘတ္ ၃၀၀ ႏွင့္ Seven Eleven ဆိုင္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ဘတ္ ၁၀ အပါအ၀င္ ဘတ္ ၃၁၀ ကိုတစ္ပါတည္းေပးသြင္းၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ရက္အလိုက္ သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာဘက္မွသာ တာ၀န္ယူ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ ပိုမိုေကာက္ခံေနေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပြဲစားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CI စာအုပ္ထုတ္ယူၿပီးသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔ခ်င္းၿပီးေဆးစစ္ျခင္း၊ ဗီဇာႏွင့္ Work Permit ထုတ္ေပးျခင္းကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္က ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးရာ၌ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အမ်ားအျပားရွိသည့္ ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ပြဲစားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.