<

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းမ်ားအထိ ၿဖိဳခြင္းရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ကာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သည့္ ပင္ရင္းမ်ားအထိ ၿဖိဳခြင္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

(၅၃) ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ေန႔ အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိမႈ အေျခအေနေတြကိုၾကည့္ရင္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား အပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေျမာက္အျမား စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိမႈေတြ မၾကာခဏ ေတြ႕ျမင္ေနရမႈမ်ားေၾကာင့္  ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ေနတာကို လက္ခံမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္မ်ားေနတဲ့ ေဒသေတြကို သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ အေလးထား ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္တဲ့ ပင္ရင္းမ်ားအထိကိုပါ ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ က်ဆင္းလာခဲ့ေပမယ့္ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္သယ္ေဆာင္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈေတြ ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အဓိကျဖစ္တဲ့ အစပ်ဳိးဓာတုပစၥည္းမ်ား ရရွိမႈ ကာကြယ္ေရးကိုလည္း အေလးထား ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးခ်၍ မရေတာ့ဘဲ အျခားစီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး က႑မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည့္အတြက္ မူးယစ္ဗဟိုုအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အစိုးရ၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေရး၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ျပစ္မႈမ်ား မျဖစ္ပြားေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ မႈခင္းမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး မိမိေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္၀င္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထူးျခားမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးတို႔တြင္ Command Center မ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုလံုျခံဳေရး၊ ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ အျခားတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

October 1, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.