<

ဆီးရီးယား တည္ၿငိမ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ကို အေမရိကန္ ဆုိင္းင့ံ

ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ဆီးရီးယားရွိ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စီစဥ္ေပးေသာ ခရီးစဥ္၌ အလက္ပိုရွိ ပ်က္စီးေနေသာ စက္မႈဇုန္ကို ေတြ႕ရစဥ္(Photo: AFP)

IS ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕အား ႏွိမ္နင္းေနသည့္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အျခားမိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက အကူအညီမ်ား ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ဆီးရီးယား တည္ၿငိမ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံရန္လ်ာထားသည့္  ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ကို ဆုိင္းင့ံေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဆီးရီးယားမွ အေမရိကန္က ႐ုပ္သိမ္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈကို အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၀ါရွင္တန္သည္ ဆီးရီးယား၏ ေရရွည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအား ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္လ္အာဆတ္ႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္ ႐ုရွားတုိ႔က ဆန္႔က်င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဂ်ီနီဗာ လမ္းျပေျမပံုအတုိင္းသာ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ညြန္႔ေပါင္းမွ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက အကူအညီေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုသည္ IS ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားအား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စတင္ရာတြင္ ကူညီရန္ ယခင္က လ်ာထားသည့္ ေဒၚလာ သန္း ၂၃၀ ကို ဆုိင္းငံ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဟက္တာေနာ္၀ပ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ပြဲေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေသာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအား ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားအား မွ်ေ၀ယူမႈကို တုိးျမႇင့္ၾကရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အဆက္မျပတ္ တုိက္တြန္းမႈအား တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ အကူအညီမ်ား ကတိျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်မွ အကူအညီ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ႏွင့္ ယူေအအီးမွ ေဒၚလာ သန္း ၅၀ အပါအ၀င္ ထပ္တုိး ကတိျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္သည္ ဆီးရီးယားတြင္ စစ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္၀ပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိဆုိင္းငံ့ခဲ့ေသာ ေငြမ်ားအား အျခား အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားရွိ ၎တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွ IS ဂ်ီဟတ္မ်ားအား တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္ရွိေသာ ဂ်ီဟတ္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္ဆင္ေရးအတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ညြန္႔ေပါင္း၏ အိမ္ျဖဴေတာ္ အထူးသံတမန္ Brett Mc Gurk က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားတြင္ တည္ၿငိမ္မႈ ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား၌ မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရ၊  လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ အျခား အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ား၏လက္ထဲမွ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

August 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.