<

တိုင္းျပည္၏ ေၾကြးၿမီျပႆနာကို ကူညီေျဖရွင္းသည့္ အေနျဖင့္ မေလးရွားဘုရင္ လစာေလွ်ာ့ယူမည္

စူလ္တန္မူဟာမက္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

လာဘ္စားမႈ ဖိစီးခဲ့ေသာ အစိုးရေဟာင္းထံမွ အေမြဆက္ခံခဲ့ရသည့္ ႀကီးမားေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လစာ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ယူမည့္ အစုိးရသစ္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို မေလးရွားဘုရင္က ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကြးၿမီကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားက ၎တို႔၏ လစာမ်ားအား ေလွ်ာ့ယူၿပီး အစိုးရ၏ ရန္ပုံေငြထဲသို႔ ထည့္၀င္ေပးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပဥၥမေျမာက္ စူလ္တန္မူဟာမက္က ၎၏ လစာကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္ဟု ေတာ္၀င္အရာရိွမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူပိုင္ေငြမ်ားကို ခိုးယူခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခံရေသာ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇက္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္ အေၾကြးရင္းဂစ္ တစ္ထရီလ်ံ (ေဒၚလာ၂၅၀ဘီလ်ံ) တင္ေနသည္ဟု အစိုးရသစ္က ေျပာၾကားသည္။

အသက္ ၄၈ ႏွစ္ရွိ ဘုရင္သည္ ၎၏ သက္တမ္း ၂၀၂၁ အထိ အစိုးရအဖြဲ႕က ၎အား ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေငြကို ေလွ်ာ့ယူလိမ့္မည္ဟု ဘုရင့္နန္းေတာ္က ဇြန္ ၁၁ ရက္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရင္သည္ ေငြမည္မွ်ရသလဲ ဆုိသည္ကိုမူ အေသးစိတ္ မေျပာၾကားခဲ့ေပ။

Ref : AFP

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.