<

ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးအား တ႐ုတ္အစိုးရက ျခစားမႈျဖင့္ တရားစြဲ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၅ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံု၌ ေတြ႕ရသည့္ တ႐ုတ္ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္ယန္ (၀ဲ)ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာ ခ်ဳံက်င့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဆြန္က်န္ခ်ဳိင္ (ယာ) (Photo: AFP)

တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာႏုိင္သူဟု ယူဆခံခဲ့ရေသာ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးအား ျခစားမႈျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရေရွ႕ေနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခ်ဳံက်င့္၏ ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆြန္က်န္ခ်ဳိင္သည္ တရားမ၀င္လာဘ္ေငြအေျမာက္အျမား လက္ခံမႈျဖင့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ံုး၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ ေၾကညာခ်က္ကဆုိသည္။

ဆြန္ကို ထ်န္က်င္းျပည္သူ႔တရား႐ံုးတြင္ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျပင္းထန္သည့္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ဆြန္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ဇူလိုင္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆြန္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ခ်ဳံက်င့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ပိုရွီလိုင္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ပထမဆံုးခံရေသာ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖဲြ႕၀င္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆြန္ကို ၿပီးခဲ့သည့္စက္တင္ဘာတြင္ ရာထူးမွ တရား၀င္ထုတ္ပယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းသည္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လာမည့္လတြင္ တ႐ုတ္၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံကိုက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ ျခစားမႈျဖင့္ အေရးယူမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ျခစားမႈသည္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း က်ယ္ျပန္႔ေနၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရလာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ရွီက်င္ပင္းက ျခစားမႈႏွိမ္နင္းေရးကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ အင္တာနက္စည္းကမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ခံေဟာင္းျဖစ္ေသာ လူေ၀ကိုလည္း လာဘ္ယူမႈအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွထုတ္ပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

တုိင္းမ္မဂၢဇင္း၏ ကမၻာ့ၾသဇာအႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ဖူးသူ လူေ၀သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာဏာကုိအသုံးခ်ခဲ့ေၾကာင္း ပါတီ၏ အင္တာနက္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သူက စိတ္တုိင္းက်ေရြးခ်ယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.