<

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တေစၦကို တိုက္ဖ်က္မည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတရွီက ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္က ေပက်င္းရိွ ဘူတာ႐ံု အဓိကခန္းမေဆာင္၌ သြားလာေနေသာ ခရီးသည္မ်ား (Photo: AFP)

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ  ႏိုင္ငံအစြန္အဖ်ားေဒသမ်ားသို႔ အစဥ္အလာအရ ခရီးသြားေရာက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ဆင္းရဲေသာ ႏုိင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရိွ  ေဒသတစ္ခုသို႔ သြားေရာက္စဥ္ တ႐ုတ္သမၼ တရွီက်င္ပင္းက ဆင္းရဲမြဲေတမႈတေစၦမ်ားအား တ႐ုတ္က တုိက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကာလတစ္၀ိုက္တြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းသို႔ စစ္ေဆးေရးခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ခြာေလ့ရိွၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ  ၎တို႔၏ အေရးပါေသာ မူ၀ါဒအစီအစဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ခ်ျပေလ့ရိွသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ၿပီး သီတင္းပတ္ၾကာရွည္ေသာ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးသည္ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္တြင္ အေရးပါဆံုးပြဲေတာ္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္ေလ့ရိွၾကသည္။

တ႐ုတ္သည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ လူသန္း ၇၀ အား ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ ဆြဲတင္သြားမည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွီသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ကိစၥကို ၎၏ အေရးပါေသာ မူ၀ါဒတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယီမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ေသာ စီခြၽမ္ျပည္နယ္၏ ေ၀းလံေသာ ေတာင္တန္းထူထပ္သည့္ ရြာတစ္ရြာသို႔ ရွီက သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ရြာသူတစ္ဦးက နာဖ်ားမႈမ်ားသည္ တေစၦမ်ားေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္လာခဲ့ေၾကာင္း သမၼတကို ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အစိုးရမီဒီယာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းရြာသူ၏ အေၾကာင္းအား နားေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရွီက အဆိုပါတေစၦမ်ားအား ေမာင္းထုတ္ပစ္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အတိတ္ကာလတြင္ တေစၦမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ တေစၦမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရီွက ယင္းရြာသူကို ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ယင္းတေစၦမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အသိပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးညီညြတ္မႈတို႔ရိွလွ်င္ ၎တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဘ၀သည္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းႏုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ တေစၦမ်ားလည္းရိွႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္စာရိွေသာ ယီမ်ဳိးႏြယ္စုသည္  တ႐ုတ္တြင္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လူနည္းစု ၅၅ မ်ဳိးအနက္ တစ္မ်ဳိးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

ရွီသည္ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ အသားေျခာက္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေရာင္စံု ႐ိုးရာအ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ထားေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ စကားေျပာျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအား စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစိုးရသတင္းေအဂ်င္စီဆင္ဟြာ ႏွင့္  အစိုးရ႐ုပ္သံတို႔က ျပသခဲ့ၾကသည္။

ေနရာတစ္ေနရာတြင္ ရွီထံ ယီ႐ိုးရာ အျဖဴေရာင္၀တ္႐ံုေပးခဲ့ရာ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဂ်က္ကင္၀တ္ထားေသာ ရွီက ၎၏ ပုခံုးေပၚထို၀တ္႐ံုကို လႊမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရီွသည္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီႏွင့္ ႏွစ္သစ္ ကူးကာလအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္ႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္း သိရသည္။

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.