<

တရားခံမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ မ်က္မွန္ကို တ႐ုတ္ရဲမ်ား စတင္သုံးစြဲ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က တ႐ုတ္အလယ္ပုိင္း ဟီနန္ျပည္နယ္ က်န္က်ဳိးၿမိဳ႕ရွိ ဘူတာ႐ုံ၌ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသည့္ ရဲေမတစ္ဦးကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo:AFP)

တ႐ုတ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လူစည္ကားေသာ ရထားဘူတာ႐ုံတစ္ခုတြင္ မသကၤာသူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသုံး ေနကာမ်က္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္ေနၾကၿပီး မ်က္ႏွာျပင္အား မွတ္သားသိရွိသည့္ နည္းပညာကို ေနာက္ဆုံးအသုံးျပဳမႈ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အလယ္ပုိင္း က်န္က်ဳိးၿမိဳ႕တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေနကာ မ်က္မွန္၀တ္ဆင္ထားေသာ ရဲအရာရွိမ်ား၏ ျမင္ကြင္းက Black Mirror သိပၸံ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းထဲမွ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို အမွတ္ရေစမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ႏုိင္ငံ၏ ရထား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္၌ အစည္ကားဆုံး အခ်ိန္ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဇာတိသို႔ ရထားခရီးျဖင့္ ျပန္ၾကေလ့ရွိသည္။

စမတ္ေနကာမ်က္မွန္ နည္းပညာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖင့္ ထြက္ေျပးေနသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးသူမ်ားစသည့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသူ ခုနစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း က်န္က်ဳိးၿမိဳ႕၏ ရဲဌာနကို ကိုးကားၿပီး အစိုးရ မီဒီယာ Peoples’s Daily က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သက္ေသခံအတုကို ျပဳလုပ္သုံးစြဲေနၾကသူ ၂၆ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း က်န္က်ဳိးရဲဌာနက ဆုိသည္။

အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ ေနကာမ်က္မွန္သည္ ဇီ၀အခ်က္အလက္ အေျချပဳအခ်က္အလက္ဘဏ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းမႈစနစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ တ႐ုတ္၏ အစီအစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္က  တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ မ်က္ရစ္မ်ား၊ လက္ေဗြရာမ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ဳိးစုံ ျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳစုရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

နည္းပညာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ကာယေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသုံး သန္႔စင္ခန္းမ်ားအထိ မ်က္ႏွာအမွတ္အသားျပဳ နည္းပညာကို သုံးစြဲလာေနၾကသည္။

က်န္က်ဳိးၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ဘူတာ႐ုံတြင္ ၀င္ေပါက္မ်ား၌ အရာရွိမ်ားက မ်က္ႏွာကို မွတ္သားသိရွိႏုိင္ေသာ စမတ္ေနကာမ်က္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း People’s Daily က ဆုိသည္။ ယင္းမ်က္မွန္မ်ားတြင္  စမတ္ဖုန္းကဲ့သို႔ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကင္မရာပါ၀င္ၿပီး မသကၤာသူမ်ား၏ ပုံကို အရာရွိမ်ားက ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ယူကာ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အခ်က္အလက္ဘဏ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

မိုဘုိင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္တစ္ခုက မသကၤာသူ၏ အမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ လူမ်ဳိးအပါအ၀င္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မသကၤာသူမ်ားသည္ တရားခံ ေျပးျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိ၊မရွိကိုလည္း ရဲအရာရွိကို အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။  တ႐ုတ္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုံျခံဳမႈအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္မရွိေသာေၾကာင့္  အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ မွတ္သားစစ္ေဆးသည့္ နည္းပညာကို သုံးစြဲရာ၌ ေရွ႕ေရာက္ေနေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ဘဏ္မ်ားတြင္လည္း ကတ္မ်ားအစား မ်က္ႏွာအမွတ္အသားကို အသုံးျပဳသည့္စနစ္မ်ားကို စတင္အသုံးျပဳေနမည္ျဖစ္သည္။

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.