<

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ားကို တိုင္းမ္က Person of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

အေမရိကန္လူေနမႈဘ၀တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳမႈ၊ တုိက္ခုိက္မႈ ႏွင့္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ‘ႏႈတ္ပိတ္မႈမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကသူမ်ား’ကို တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ Person of the Year အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္  runner-up ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက တတိယေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ၾသဇာအႀကီးဆံုး အထင္ကရပုဂိၢဳလ္ အခ်ဳိ႕၏မုဒိမ္းက်င့္မႈပင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ တစ္ဦးခ်င္းစီကို ‘ႏႈတ္ပိတ္မႈကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၾကသူမ်ား’ဟု တိုင္းမ္က ဂုဏ္ျပဳေရြးခ်ယ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစာရင္းတြင္ ေဟာလိ၀ုဒ္ အထင္ကရထုတ္လုပ္သူ ဟာေဗး၀ိန္းစတိန္း၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ ထင္ရွားေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားမွသည္ ၎တို႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကား ခံခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို hashtag #Me Too  ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ သာမန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအထိ ပါ၀င္ေၾကာင္း တုိင္းမ္က ဆုိခဲ့သည္။

၀ိန္းစတိန္းအား စြပ္စဲြမႈမ်ားသည္ ေဟာလိ၀ုဒ္အျပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သတင္းမီဒီယာနယ္ပယ္တုိ႔မွ  အျခားထိပ္တန္းပုဂိၢဳလ္မ်ားပါ ပါ၀င္ေသာ ယုတ္ညံ့သည့္ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား တစ္သီတစ္တန္း ထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အေရးပါခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ၾသဇာတိကၠမ ရွိခဲ့ဖူးၾကသူမ်ားသည္ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္တြင္ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရသည္။

တိုင္းမ္၏ Person of the Year မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသူမ်ား၌ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ ၀ိန္းစတိန္း၏ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ားအား ပထမဆံုးထုတ္ေဖာ္စြပ္စဲြခဲ့သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ အက္ရွ္ေလးဂ်ဳဒ္ႏွင့္အတူ

အဆိုေတာ္ ေတလာဆြစ္၊ Uber ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္း ဆူဇန္ေဖာင္လာတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေစာ္ကားခံခဲ့ရေၾကာင္း  ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေအာ္စကာဆုရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကီဗင္စေပဆီသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ၎အား လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားသ႐ုပ္ေဆာင္အန္သိုနီရက္က စြပ္စဲြခဲ့ၿပီးေနာက္ အျခားအမ်ဳိးသား တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကလည္း စေပဆီအား အလားတူ စြပ္စဲြခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

တုိင္းမ္မဂၢဇင္းသည္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တစ္ႏွစ္တာအတြင္း သတင္းမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးျဖစ္သည့္ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းကို Person of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.