<

ဆယ္ဖီး႐ိုက္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားေမ်ာက္ Person of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရ

Photo: David Slater

လွ်ပ္တစ္ျပက္႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ျပံဳးျဖဲျဖဲ ဆယ္ဖီးဓာတ္ပံုေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့ၿပီး အထင္ကရ အေမရိကန္မူပိုင္ခြင့္ အမႈတစ္ခု အစပ်ဳိးေစခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရွား ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကို Person of the Year အျဖစ္ တိရိစၦာန္အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယင္းသည္ ေျပာင္စပ္စပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ အေမာက္ရွိေသာ အမည္းေရာင္အၿမီးတို ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ျဖစ္ေသာ နာ႐ူတိုကို ‘တစ္စံုတစ္ရာ မဟုတ္ဘဲ တစ္စံုတစ္ဦး’ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဂုဏ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု The People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆူလာေ၀ဆီကြၽန္း၌ ၿဗိတိန္သဘာ၀ ဓာတ္ပံုဆရာ ေဒးဗစ္စလက္တာ ခ်ိန္ထားသည့္ ကင္မရာမွန္ဘီလူးကို ယင္းေမ်ာက္က စိုက္ၾကည့္ၿပီး  ကင္မရာခလုတ္ကို  ဖိႏွိပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေမ်ာက္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ PETA အဖြဲ႕က အသက္ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ရွိ နာ႐ူတိုကို ဓာတ္ပံုပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုဖန္တီးသူဟု  တရား၀င္ေၾကညာသင့္သည္ဟုဆိုကာ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ယင္းတရား႐ုံးအမႈသည္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္ personhood  ႏွင့္ ၎တို႔တြင္ ကိုယ္ပုိင္မူပုိင္ခြင့္ရွိႏုိင္သည္၊ မရွိႏုိင္သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအၾကား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုကို အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ စလက္တာသည္  ထ႐ိုင္ေပါ့ေထာင္ၿပီး ခဏ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ ေမ်ာက္က ၎၏ ကင္မရာကို လွမ္းဆြဲၿပီး ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စလက္တာက ယင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.