<

အျမတ္ေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ဆမ္ေဆာင္း အီလက္ထရြန္နစ္၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္က ၀ါရွင္တန္တြင္ ကြန္ဖရင့္တစ္ခု၌ စကားေျပာေနေသာ ဆမ္ေဆာင္းအီလက္ထရြန္နစ္ ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ ကြမ္အိုဟြန္း (Photo: AFP)

ဆမ္ေဆာင္း အီလက္ထရြန္နစ္၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္သည္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္က ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ဟု သိရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား နည္းပညာ လုပ္ငန္းႀကီး ဆမ္ေဆာင္း၏ ယခုႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ ကာလအတြင္း အျမတ္အစြန္းသည္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆမ္ေဆာင္းမွာ မၾကံဳစဖူး အက်ပ္အတည္းႀကီး တစ္ခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ အမႈေဆာင္ ဥကၠ႒ ကြမ္အိုဟြန္းက ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဆမ္ေဆာင္း အင္ပါယာႀကီး၏ အေမြဆက္ခံသူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အႀကီးအကဲဟုလည္း ယူဆခံထားရေသာ လီေဂ်ေယာင္းအား ေထာင္က်ေစခဲ့သည့္ ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုကို ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ဆမ္ေဆာင္းက ႐ုန္းကန္ေနရစဥ္ ကြမ္အိုဟြန္း၏ ႏုတ္ထြက္မႈ ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ မၾကံဳစဖူး အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ဒီအခ်ိန္မွာ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အိုင္တီက႑ရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာတံု႔ ျပန္ႏိုင္တဲ့ ငယ္ရြယ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးနဲ႔ အတူ ကုမၸဏီဟာ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္စရမယ့္ အခ်ိန္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ကြမ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ကံေကာင္းစြာနဲ႔ ကုမၸဏီဟာ အေကာင္းဆံုး ရလဒ္ေတြ ရရွိေနေပမယ့္ ဒါဟာ ယခင္က လုပ္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကြမ္က ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကြမ္၏ ႐ုတ္တရက္ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ လီအား သက္ညႇာသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေစရန္ တြက္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္သည့္ တရားေရးဗ်ဴဟာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆမ္ေဆာင္းႏွင့္ ယင္းေကာ္ပိုရိတ္ လုပ္ငန္းႀကီး၏ အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ ရွင္ဂ်န္တက္က သံုးသပ္ခဲ့သည္။

“၀ါရင့္ အႀကီးအကဲ ကြမ္ ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဆမ္ေဆာင္းလုပ္ငန္းႀကီးဟု ဒုဥကၠ႒လီကို ပိုၿပီး လိုအပ္လာတယ္လို႔ လီရဲ႕ေရွ႕ေနေတြက ေစာဒက တက္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာကို အျခားေသာ ေတာင္ကိုရီးယား မိသားစု စီးပြားေရး အင္ပါယာႀကီးမ်ားကလည္း ရံဖန္ရံခါ အသံုးျပဳေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

အျခားေသာ အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေလ့လာသူတစ္ဦးကမူ အသက္ ၆၄ ႏွစ္ အရြယ္ ၀ါရင့္အမႈထမ္းကြမ္၏ ႏုတ္ထြက္မႈသည္ ဆမ္ေဆာင္းထိပ္ပိုင္းတြင္ ပိုမို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆမ္ေဆာင္းသည္ ဇူလိုင္မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ (၀မ္ ၁၄ ဒသမ ၅ ထရီလ်ံ) ရႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ကြမ္၏ ႏုတ္ထြက္မႈ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းအျမတ္ေငြသည္ ယမန္ႏွစ္ အလားတူကာလ အတြင္းက ရခဲ့သည့္ အျမတ္ေငြထက္ သံုးဆနီးပါး ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး အျမင့္ဆံုးဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

Ref: AFP

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.