<

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အနာဂတ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္အေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ အနာဂတ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ Dr.Surakiart Sathirahai  ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕သည္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ဥကၠ႒က အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္မ်ားအၿပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈအေနအထား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ၀န္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္း၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္အျခားအရာရွိမ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ အၾကံေပးအဖြဲဲ႕၏ ဥကၠ႒  Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီအၾကံေပးအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑မွ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေရးေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒  Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံရာ၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊  Dr.Surakiart Sathirahai ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕က အၾကံျပဳတင္ျပထားသည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ UNHCR ၊ UNDP ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးထုိးၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ Dr.Surakiart Sathirahai ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕တုိ႔ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သဟဇာတျဖစ္ေရး ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရး၊ ေရရွည္လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ IDP  စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ား၊ NVC  ကတ္ျပားထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ေန႔စဥ္သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားအၾကား နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာကုိ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးႏွင့္ ပူးတြဲဥကၠ႒အျဖစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုကတုိ႔ကုိ တာ၀န္ေပးကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.