w ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၂၉၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ - Eleven Media Group <

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေဒၚလာ ၁၂၉၀ ခန္႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေရႊအေရာင္းဆုိင္ တစ္ဆုိင္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေလးရက္တုိက္အျဖစ္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ညေန ေစ်းပိတ္ခ်ိန္တြင္ ၁၂၈၉ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္လဆန္းပုိင္းက ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၈၉၀၀၀၀ အထက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၉၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၂၈၀၀ အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ဆက္တက္မႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ၉၁၄၂၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၅၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္ ထပ္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၁၂၀၀ (ေမ ၅ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ (ေမ ၁၈ ရက္) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစ်းျပန္က်ခဲ့ရာ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၄၄၀၀ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၀၀၆၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ေမ ၁၆ ရက္ေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၇ မွ ၂၀ ရက္အတြင္း က်ပ္ ၈၉၆၀၀၀ မွ ၈၉၉၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၅၃၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေနာက္ပုိင္း ဆက္တုိက္ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၄၂၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၅၄၀၀ တုိ႔ျဖင့္ စံခ်ိန္သစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၆ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၄၀ အထိ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ကာ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၄၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္လတြင္လည္း အတက္အက်မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၀၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၂၇၁ ေဒၚလာသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၄၊ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၅၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၆၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၇၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၈၉ ေဒၚလာအထိ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.