<

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမရွိသည့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အတည္ျပဳခဲ့

ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ထင္လင္းက လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားေနစဥ္ (Photo: AP)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) တို႔ကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈမရွိသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနဖြယ္ရွိေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ထားသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ၏အာ႐ုံစိုက္မႈ ျပန္လည္ရရွိရန္ရည္ရြယ္ေသာ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္အား မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဘူရြန္ဒီတို႔က ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၿပီး ကိုးႏိုင္ငံက မဲမေပးဘဲေနခဲ့ကာ ေထာက္ခံမဲ ၃၃ မဲျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားကိုေျဖရွင္းရန္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ထို႔ျပင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းကယ္ဆယ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအား အျပည့္အ၀ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ တိုးတက္မႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲ႐ံုးက ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လမတိုင္မီတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္က ေတာင္းဆိုထားသည္။ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးထင္လင္းက ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္မညီညြတ္ဘဲ ပ႐ိုဖက္ရွင္နယ္လည္းမဆန္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ေစဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲ ဇိတ္ရာအက္အယ္လ္ဟူစိန္က ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအကဲ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူ႔ကိုမဆို လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစြန္းေရာက္လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔၏ လုပ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ယင္းအစြန္းေရာက္လုပ္ရပ္မ်ားအား ဟန္႔တားရန္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်ည္ဆန္မ်ားကုိ ၾကံဳသလုိပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးမ်ားကုိအသုံးျပဳျခင္း၊ အနီးကပ္ပစ္သတ္ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထုိးျခင္း၊ ေသသည္အထိ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအထဲ၌ရွိေနစဥ္ အိမ္မ်ားကုိမီး႐ႈိ႕ျခင္း အစရွိေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲက စာရင္းခ်ျပခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၎က ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား “ဒါေတြအားလုံးကုိေပးလုိက္ရင္ တစ္စုံတစ္ဦးအေနနဲ႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ အရိပ္လကၡဏာေတြ ရွိႏုိင္တယ္ဆုိတာကုိ ပယ္ခ်ႏုိင္ပါ့မလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က နယ္ျခားလံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ႏွိမ္နင္းမႈေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ လူ ၆၂၀၀၀၀ ခန္႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းထားသည္။

အိမ္ရာစြန္႔ထြက္ေျပးသူမ်ား ႏွစ္လအတြင္း ျပန္လာႏိုင္ေရးကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးထင္လင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဇိတ္ရာအက္အယ္လ္ဟူစိန္က ေျမျပင္အေျခအေနတြင္ ခုိုင္ခုိင္မာမာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္မရွိလွ်င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ျပန္ခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးစုတစ္စု၊ လူမ်ဳိးစုေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္စုအား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း အလံုးစံုကိုလည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးသည့္လုပ္ရပ္မ်ားဟု ကုလသမဂၢက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည္။

ကုလသမဂၢသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္က လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အျပစ္ေပးေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို ပထမဆံုးအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.