<

ခုနစ္ရက္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သူ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ထုတ္ျပန္

ခုနစ္ရက္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ားကုိ တုိင္ၾကားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သူ ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္းေပး တုိင္ၾကားေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားေပးပုိ႔ေသာ သတင္းမ်ားကုိ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူခဲ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သီးျခားရရွိေသာ မူးယစ္သတင္းမ်ားအေပၚ စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ နယ္စပ္ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ပိတ္ဆုိ႔ ရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္အထိ မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈေပါင္း ၂၇၂ မႈတြင္ တရားခံ က်ား ၃၄၈ဦး၊ မ ၅၃ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၀၁ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ဘိန္းျဖဴ ၁၇၄၉ ဒသမ ၅၉ ဂရမ္၊ ICE ၀ ဒသမ ၉၁ ဂရမ္၊ ဘိန္းစိမ္း ၅၃၃၀ ဒသမ ၈၁ ဂရမ္၊ အဆင့္နိမ့္ဘိန္း ၇၄ ဂရမ္၊ ဘိန္းစာမႈန္႔ ၂၅၅ ဂရမ္၊ စိတ္ၾကြေဆးျပား ၂၆၂၉၁၆ ျပား၊ ေဆးေျခာက္ ၂၅၁၉ ဒသမ ၇၈ ဂရမ္၊ စိတ္ၾကြေဆးျပားအမႈန္႕ ၀ ဒသမ ၀၇ ဂရမ္၊ ဘိန္းျဖဴရည္ ၂ ဒသမ ၉၅ လီတာ၊ ဘိန္းဆီခဲ ၃၀၆၄ ဒသမ ၁၀ ဂရမ္ႏွင့္ ဗ်ဴပရီေနာ္ဖင္းေဆးျပား ၇၉ ျပားတုိ႔ကုိ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ပုိမုိ ဖမ္းဆီးရမိေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သည့္အျပင္ ထူးျခားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး အထူးသတင္း တုိင္ၾကားေရးဌာနသုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.