<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအၫႊန္းကိန္း ၉၂ ပိြဳင့္ေအာက္ေရာက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၈ က်ပ္၀န္းက်င္ ဆက္ရွိေန

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ထုိးဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ညေနပုိင္းတြင္ ၉၁ ဒသမ ၃၁ ပြိဳင့္ျဖင့္ ေစ်းပိတ္ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၈ က်ပ္၀န္းက်င္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂  ပြိဳင့္ အထိ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ေနာက္ပုိင္းကတည္းက ၁၀၀ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ေမ ၁၅ ရက္မွစတင္ကာ ၉၉ ပိြဳင့္ေအာက္ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၁၀၁ ဒသမ ၂၂ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၉ ဒသမ ၆၅ ပိြဳင့္၊ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၇ ဒသ မ ၅၃ ပြိဳင့္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားမွာ ၉၄ ဒသမ ၀၁ ပြိဳင့္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လအတြင္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ အျမင့္ဆံုးေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၅၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ဧၿပီလအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းသည္ ၁၃၆၁ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၇ က်ပ္ျဖစ္ကာ ေမလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေဒၚလာေစ်းသည္ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၄၈ က်ပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚေသာ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၁ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ကာ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၃ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၅၅ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ  ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္သုိ႔ ဆက္တုိက္က် ဆင္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၀ က်ပ္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ၁၃၄၈ က်ပ္အထိ ထုိးဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ၎၏ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းကုိ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၉ က်ပ္အျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.