<

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရးအစည္းအေ၀း အေျခအေန ေကာင္းဟုဆို

လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ ျပဳလုပ္ေနစဥ္

အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းမွာ အေျခအေနေကာင္းသည္ဟု ပအို၀္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳ၀င္းအပါအ၀င္ အျခားေသာတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ဘက္မွလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာေရာ္ဂ်ာခင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“လံုျခံဳေရးက႑ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ထုတ္မေျပာရေတာ့ဘူးတဲ့။ မေျပာရဘူးဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူးဗ်။ ေယဘုယ်ေျပာရင္ေတာ့ အေျခအေနေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္” ဟု PNLO နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ဆိုသည္။

အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ႏွစ္ရက္တာျပဳလုပ္ခဲ့၍ ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လံုျခံဳေရးက႑ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNU ကာကြယ္ေရးတာ၀န္ခံ ပဒိုေစာေရာ္ဂ်ာခင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားတာက ဘာမွမေျပာရဘူးလို႔ အဲဒီလိုသေဘာထားရွိတယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

တတိယပင္လံုအစည္းအေ၀း မတိုင္ခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“ပင္လံုမလာခင္မွာလည္း ေဆြးေႏြးရဦးမွာ။ ေမလဆန္းမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ဦးမယ္။ အလြတ္သေဘာ။ အလြတ္သေဘာကို ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႕သြားမယ္။ အလြတ္သေဘာ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႔ၿပီးေတာ့ တရား၀င္ကို ဆက္သြားရမွာေပါ့။ တရား၀င္ဆက္သြားရင္းနဲ႔ တစ္ခါတည္း ပင္လံုကိုလည္း ဆက္သြားမွာေပါ့။ ပင္လံုမတိုင္ခင္ကေတာ့ တရား၀င္ေတာ့ ေတြ႕ရမွာေပါ့။ တရား၀င္မွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ျဖစ္ေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္္ေတာ္တို႔က အလြတ္သေဘာကို နည္းနည္းအရင္းအႏွီး စုထားတာေပါ့ဗ်ာ” ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

မူလက ဧၿပီ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွ အဆိုျပဳထားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က အခ်ိန္မရေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္လာသည့္အတြက္ သႀကၤန္ကာလေနာက္ပိုင္း ဧၿပီ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔တြင္ ေရႊ႕ဆိုင္းေတြ႕ဆံုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ရန္အတြက္ အလားအလာေကာင္းသည္ဟု ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားထားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ KNU/KNLA (PC) အဖြဲ႔၊ DKBA အဖြဲ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ျဖစ္္ၾကသည္။

April 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.