<

တုိင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အင္အားစုအားလံုး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ UNFC တုိက္တြန္း

ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အေရးတုိ႔မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေသာ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တုိ႔ အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေနသည္ျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အင္အားစုအားလံုး၏ ဘံုလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC က ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

တုိင္းျပည္၏ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပႆနာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ယေန႔ထိတုိင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္၏ အနိ႒ာ႐ံုႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးသံသရာတို႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူထုမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနၿပီး ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေအာက္က်ေနာက္က် ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီတို႔သည္လည္း ယေန႔တြင္ တုိင္းျပည္၏ အစိုးရေနရာတြင္ ေရာက္ရွိ ေနရာယူထားႏုိင္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ျပည္သူလူထု လိုလားသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ႐ုပ္လံုးေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုသည္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ အသားေရာင္၊ မခြဲျခားဘဲ လူတန္းစားေပါင္းစံု ပါ၀င္ေသာ လူထုညီညြတ္မႈအားကုိ အျမင့္မားဆံုး ျပသႏုိင္ခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ဟူ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္မွာလည္း ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ တုိက္ပြဲႏွင့္အတူ ယေန႔ထိတုိင္ ခုိင္မာရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးသို႔ မဆုတ္မနစ္ေသာ ဇြဲလံု႔လတုိ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ကလည္း ဒီမုိကေရစီ အေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲ၀င္လာခဲ့သည့္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တုိက္ပြဲ၀င္ ေတာင္းဆုိလာမႈအေပၚ အေလးအနက္ ဂုဏ္ယူေလးစားမိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုမ်ားအားလံုး လိုလားေတာင့္တသည့္ တရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားအား အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုေန႔ အခမ္းအနားသို႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရားမ်ားကုိ အေျခခံ၍ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ႏုိင္ေရးတည္းဟူေသာ ျပည္ေထာင္စု၀င္ လူမ်ိဳးစု ျပည္သူလူထုမ်ား အားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ မိမိတို႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အေနႏွင့္ အဘက္ဘက္ႏွင့္ လက္တြဲကာ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.