<

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW) သုိ႔  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးေရးကိစၥအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ေသာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရး စာခ်ဳပ္သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရး ထုိးေရးကိစၥအတြက္ ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ ဘာ ၁၄ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက  ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ လႊတ္ေတာ္အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ကုလသမဂၢသုိ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အလုံးစုံဖ်က္သိမ္းေရး အဆုိမူၾကမ္းကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီးေတာ့ တက္ၾကြစြာ ဦးေဆာင္တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းအားျဖင့္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ အစဥ္တစုိက္  တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ပုိမုိခုိင္မာလာေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းဟာ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးက႑မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မွာျဖစ္သလုိ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ပုံရိပ္ေကာင္းကုိ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ TPNW စာခ်ဳပ္သည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အလုံးစုံ ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ ဦးတည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ယင္းစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ႏုိင္ငံ ၆၀ ႏွင့္ အတည္ျပဳ  ပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ ၁၅ ႏုိင္ငံ ရွိၿပီျဖစ္ကာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ လာအုိႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔က စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထား၍ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတုိ႔က စာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳပါ၀င္ထားေၾကာင္းႏွင့္ စာခ်ဳပ္၏ အာတီကယ္ ၁၅ အရ စာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံ ၅၀ ျပည့္မီမွသာ စာခ်ဳပ္အာဏာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မျပန္႔ပြားေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဇီ၀လက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဓာတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ စမ္းသပ္ေဖာက္ခဲြမႈ အလုံးစုံတားဆီးပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဳပ္သုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး အတည္ျပဳပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ၊ ပထမေကာ္မတီတြင္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိင္ရာ အဆုိမူၾကမ္းကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဦးေဆာင္လ်က္ ႏွစ္စဥ္ေအာင္ျမင္စြာ တင္သြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.