<

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ MoU စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ရွိအလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းမ်ားသုိ႔ MoU စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာေရလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္ႏိုင္ေရး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က အထက္ပါ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေရလုပ္သားမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ဖုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အာမခံခ်က္မ်ားေပးမႈအေပၚ မိမိႏိုင္ငံရွိ ေရလုပ္သားမ်ားရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေရွး႐ႈၿပီး MoU စနစ္နဲ႔ ေရလုပ္သားေစလႊတ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ ျမန္မာေရလုပ္သား အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား႐ံုး ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး One Stop Service အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ MoU လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္ ျမန္မာဘက္မွ ေအဂ်င္စီမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္လို႔ အခုလိုေခၚယူေတြ႕ဆံုရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရလုပ္သားအျဖစ္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၁၁၂၅ ဦး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၄၅၄၀၀၊ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ၅၁၇၄၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးမႈအေပၚမူတည္၍ MoU စနစ္ျဖင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေရလုပ္သားေတြဟာ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ အလုပ္အမ်ဳိးအစားမွာ ပါ၀င္လို႔ အထူးဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေခၚစာ စတင္လက္ခံ ရရွိကတည္းကတိက်ေသခ်ာတဲ့ အလုပ္ရွင္၊ စက္ေလွပိုင္ရွင္၊ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ စက္ေလွမ်ားျဖစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ ျပည့္စံုစြာတင္ျပဖုိ႔လိုပါတယ္။ အလုပ္ေခၚစာမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြ ကိုက္ညီရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေထာက္အကူျပဳေနတာေၾကာင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနနဲ႔ မိမိေစလႊတ္လိုက္တဲ့ အလုပ္သမားတိုင္း မိသားစုလႊဲ ပို႔ေငြမ်ား လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ လႊဲပို႔ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လႊဲပို႔မႈ အေျခအေနသိရွိႏိုင္ဖို႔ မိမိတို႔အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ အျမဲအျပတ္ အဆက္အသြယ္ရွိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ေနတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြကလည္း အလုပ္သမားအေပၚမွာ တာ၀န္ယူဖို႔၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔၊ မိသားစုလႊဲပို႔ေငြေတြ တရား၀င္ ပို႔ဖို႔ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးထားတာ ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.