<

ကမၻာ႔ေဒၚလာေစ်းအညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္အထက္ျပန္တက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၄၉ က်ပ္အထိျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္တာတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ဒသမ ၃၈ ပြိဳင့္ျဖင့္ တစ္ပတ္တာေစ်းပိတ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္၌ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၅၄၉ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္  ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ ထုိင္းဘတ္၊ တ႐ုတ္ ယြမ္ႏွင့္ စင္ကာပူေဒၚလာ စသည့္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဆက္လက္အားေပ်ာ့ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ဇြန္လမွစတင္ကာ သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ရာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀  ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၇၀  ျဖင့္ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ေဒၚလာေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၈၀ အထိက်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၅၆၀ အထိ ျပန္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၅၄၉ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၄၆ က်ပ္ႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၅၇၀ က်ပ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ႏွစ္လေက်ာ္အတြင္း ၂၂၄ က်ပ္၊ ၁၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္အထိ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းအနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇၊ ဇူလုိင္တြင္ ၁၃၈၄-၁၄၄၃၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၄၄၂-၁၅၇၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ကြာဟခ်က္အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၇၉၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၁၁၉ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၇၁ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၇ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၂၆ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၃ ဒသမ ၈၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၂  က်ပ္ျဖစ္သည္။

September 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.