<

မဟာရန္ကုန္၏ စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္လာေရး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားၿပီး စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) တြင္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္မည္

မဟာရန္ကုန္၏ စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္မည့္ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားၿပီး စီမံကိန္း အဆင့္ (၁) တြင္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NYDC ၏ CEO ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဒီစီမံကိန္းက အလဟႆ မလိုအပ္တဲ့ ေငြျဖဳန္းတီးတဲ့ စီမံကိန္းႀကီး။ ၿမိဳ႕သစ္မွာ ေတာက္ပေနတဲ့ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ေတြနဲ႔ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာေတြကို လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ ေျပာဆိုမႈေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြဆီကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔ စီမံတဲ့ေနရာမွာ ဒီၿမိဳ႕သစ္က လာမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅-၃၀ ႏွစ္ ၾကာရင္ ျဖစ္သင့္တဲ့ပုံစံကို ႀကိဳစဥ္းစားၿပီး အစီအစဥ္ ဆြဲရပါတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ဟာ မဟာရန္ကုန္ (Greater Yangon) ရဲ႕ စီးပြားေရးအရ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္လာမွာျဖစ္လို႔ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး စီစဥ္သြားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ အဆင့္ (၁) ဖြံ႕ၿဖိဳး တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္ ဧရိယာတြင္ လိုအပ္မည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာမ်ားမွာ အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြက္ေကာင္း ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရမည့္ အရာမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသိမ္းေ၀က ဆိုသည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ အဆင့္ (၁) တည္ေဆာက္မႈမွာ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ေငြမသုံးေရးကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စီမံေရးမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ေလးလမ္းသြား လမ္းမႀကီးကို တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေျခာက္လမ္းသြားအထိ တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေအာင္ စီမံေရးဆြဲၿပီး ေဖာ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ေရွ႕ဆက္သြားရာမွာလည္း ယခုလိုမ်ိဳး ကိစၥေတြမွာ အေျခအေန အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အက်ယ္ရွိတဲ့ ဧရိယာျဖစ္တဲ့ အပိုင္း (၁) ကို အဓိကထားၿပီး ေဖာ္ထုတ္သြားမွာပါ။ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ ေရရွည္စီမံ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသည္ NYDC ရဲ႕ အဓိက အေရးအႀကီးဆုံး တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေသာက္သုံးေရ၊ ေရဆိုးသန႔္စင္ေရး၊ လမ္းမမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသုံး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ တံတားမ်ားႏွင့္ ေရလမ္းေၾကာင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ပန္းျခံမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ အခုေျပာျပသြားတဲ့ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အကုန္လုံးကို ပုဂၢလိက က႑က မတူညီတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက တစ္ၿပိဳင္တည္း ပူေပါင္း၍ ေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ထိေရာက္စြာ ကြပ္ကဲႏိုင္ဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဦးသိမ္းေ၀က ေျပာၾကားသည္။

July 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.