<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးတုိင္မ်ား၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားသည့္ Fiber Cable မ်ား ဇူလုိင္ ၂ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားမည္

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းပုိင္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားသည့္ Fiber Cable မ်ားကုိ ဇူလုိင္၂ ရက္တြင္ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအား တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ အသိေပး ေၾကညာထားခ်က္အရ  သိရသည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းပုိင္ ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါတုိင္မ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ Fiber Cable မ်ား တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားသည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားေသာ Fiber Cable မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လာေရာက္/ဆက္သြယ္ ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၂ တြင္ လည္းေကာင္း အသိေပး အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားမ၀င္ သြယ္တန္းထားေသာ Fiber Cable မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ယခုေၾကာ္ျငာပါသည့္ ရက္မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္အတြင္း လာေရာက္ ဆက္သြယ္/ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္း မရွိပါက သြယ္တန္းထားေသာ Fiber Cable မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္မွစတင္၍ ဖယ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

တာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ Fiber Network လုပ္ကုိင္ရန္  ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီ ငါးခုသာရွိၿပီး တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း YESC ႏွင့္ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိထားသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္  YCDC တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ စာရင္းေပးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသာရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမ ၂၂  ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.