<

အီးယူက ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိမ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီး ဇြန္၂၅ ရက္၌ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ထုတ္ျပန္မည္

ေမလက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ႀကိဳဆိုိေရးစခန္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲအနီး လံုျခံဳေရးယူထားသည့္ ျမန္မာနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး (Photo : Reuters)

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ တုိင္းရင္းသား ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ဇြန္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္  အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံျခင္း ခံရေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အျပစ္ေပးရန္အတြက္ အီးယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျပာႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အီးယူသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ လက္နက္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းအား ဆက္လက္ သက္တမ္းတိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အီးယူသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔အား အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

အီးယူ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးမ်ား လူဇင္ဘတ္တြင္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ ဇြန္ ၂၅ ရက္ နံနက္၌ ပိတ္ဆို႔မႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ယခုဆယ္စုႏွစ္ အေစာပိုင္းက တပ္မေတာ္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕အား အာဏာတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပလည္၍လာသည့္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္ ျမန္မာဆက္ဆံေရးသည္ ယခုအခါ သိသိသာသာ ခ်ဳိးေကြ႕သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈအမ်ားစုကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၂၀ ဘတ္ဂ်က္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီ ယူ႐ို သန္း ၇၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၁၀) ေပးရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၇၀၀,၀၀၀ ကို အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေစခဲ့ျခင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အီးယူ၏ တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴယယ္မက္ခရြန္က ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအား လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈဟု လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မ်ဳိးဆက္မ်ားခ်ီလ်က္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရသည္ ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သား အစိုးရ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏ Facebook ပို႔စ္ တစ္ခုတြင္ ျပည္ပမွ အမုန္းတရား ဇာတ္လမ္းမ်ားအား လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစျခင္းအျဖစ္ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း၌ ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္တိုင္း အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္အေပၚ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ် ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအထိ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္၏ ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕က ျမန္မာတပ္မေတာ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးကိုသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အား ႏွိမ္နင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ကိစၥကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံအား တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ သီးျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအရာရွိမ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ သင့္ မသင့္ကို လက္ရွိ၌ ဆံုးျဖတ္ရန္ ရွိေနၿပီး ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသည္ ဟိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္မည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရး အရာရွိ ခုနစ္ဦး၏ အမည္စာရင္းကို ဇြန္ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း The Wall Street Journal က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref : The Wall Street Journal

June 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.