<

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီ ၆၂ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ဘဂၤါလီ ၆၂ ဦးအား ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနက ေမ ၂၇ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၿပီး မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ စိစစ္ၿပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့သူ ၅၈ ဦးႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ႐ုပ္သိမ္းသူ ေလးဦး (စုစုေပါင္း ၆၂ ဦး) ကို ေမ ၂၆ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္မွ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရး စခန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္သည့္ပုံစံမ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ လွဖိုးေခါင္ၾကားစခန္းတြင္ ေခတၱေနရာခ်ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားသည္ လိုအပ္သည့္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းတြင္ စနစ္တက် စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ၾကားစခန္းတြင္ ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ က်ခံရေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

May 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.