<

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္ ၆၄ လုံးအား လႊဲအပ္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းေသာ ေနအိမ္ ၆၄ လုံးအား ေမ ၁၉ ရက္က လႊဲအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းေသာ အိမ္ရာ ၆၄ လုံးအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္မွစတင္ကာ BLUE & GREEN ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္အမ်ိဳးအစားမွာ RC သြပ္မိုး ၃၀×၁၈ အရြယ္အစားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးတန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္ ၉၅ သိန္းျဖစ္ၿပီး ေနအိမ္ ၆၄ လံုးအတြက္ စုစုေပါင္းကုန္က်ေငြမွာ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၈၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိုင္းႀကီးေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္မ်ားမွာ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သျဖင့္ လႊဲအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ေမ ၁၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ မိနစ္ ၅၀ က က်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုတို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်းရြာသား ရွစ္ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီး ၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ အိမ္ရာ ၅၆ လံုးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕မွ အိမ္ရာ ၆၄ လံုးကို လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၃ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေမယုေတာင္ေပၚရွိ ကိုင္းႀကီးၿမိဳတိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွ ေက်းရြာသားရွစ္ဦးသည္ ေတာင္ယာသြားရင္း ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား လက္ခ်က္ျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ရြာသားရွစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) ရြာသားမ်ားသည္ မူလေနရာျဖစ္ေသာ ေမယုေတာင္ေပၚတြင္ မေနရဲေတာ့သျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာ-အငူေမာ္ကားလမ္း အေရွ႕ဘက္ ေမယုေတာင္ေျခတြင္ ရြာသစ္တည္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိုင္းႀကီး (ၿမိဳ) ေက်းရြာအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေ၀သာလီ-ဥေဒါင္း ကြန္ကရစ္လမ္းေဘး အေရွ႕ဘက္ ေမယုႀကိဳး၀ိုင္း၊ သံဒါေက်းရြာအုပ္စု၊ သံဒါကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္ ၁၃၆ တြင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္က ပႏၷက္႐ိုက္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာကြက္အရြယ္ ေပ ၄၀×၆၀၊ အိမ္ရာကြက္မ်ားတြင္ ေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုင္းႀကီး(ၿမိဳ)တိုင္းရင္းသားေက်းရြာတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၈ စုရွိခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၆ စု လူဦးေရ ၂၅၀ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

May 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.