<

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုတြင္ သံုးစြဲထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ၍ ကုမၸဏီႏွစ္ခုအား လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းေစခ့ဲ

တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခ့ဲ သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၌ သံုးစြဲထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရ၍ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း ေစခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္ငန္းရပ္နားခိုင္းခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုမွာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၌ အသံုးျပဳထားသည့္ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး မျပည့္မီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးကို ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ေစသည့္ ဒဏ္႐ိုက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ဳိး မရွိေသာ္လည္း ကုမၸဏီက အေဆာက္အအံုအတြက္ သံုးစြဲထားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကိုသာ တြက္ခ်က္၍ ျပန္လည္ေပးအပ္ကာ ဒဏ္႐ိုက္သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္နား ခိုင္းခ့ဲေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔လက္ထက္မွာ Black List ကုမၸဏီက မရွိသေလာက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိလုပ္ေနတ့ဲ အလုပ္မွာ အရည္အေသြး မျပည့္လို႔ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီေတြေတာ့ ရွိတယ္။ အလုပ္ကို ဆက္မလုပ္ခိုင္းဘဲ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့ရွိတယ္။ Black List သြင္းတာမ်ဳိးေတာ့မရွိဘူး။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းရပ္ခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကုမၸဏီနာမည္ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕သိကၡာရွိေသးေတာ့ မေျပာလိုဘူး။ ရပ္နားခိုင္းလိုက္တ့ဲ ကုမၸဏီကို ထပ္ၿပီးေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးမလား ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တည္/ေကာ္အဖြဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ထက္ တကယ္လို႔ သူတင္ဒါ၀င္ၿပိဳင္တ့ဲ အခ်ိန္မွာ တင္ဒါမွာ သူ႔ရဲ႕ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအေပၚမွာ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ Cabinet က ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့။ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာ အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့သြားႏိုင္တာေပါ့။ ဒါက စဥ္းစားသံုးသပ္ရမယ့္ အခ်က္ထဲ ပါသြားတာေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕  ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အရည္အေသြး မျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆး၍ ေတြ႕ရွိပါက လုပ္ငန္းကို ရပ္နားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အပ္ႏွံၿပီး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားေစမည္ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ Black List သြင္းျခင္းခံရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခု၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသံုးခုႏွင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုရွိခ့ဲၿပီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ ေက်းလက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ စသည့္ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားမွ တင္ဒါေခၚယူ လုပ္ကိုင္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ျပည္ေထာင္စု/တိုင္း ေဒသႀကီး ေငြလုံးေငြရင္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္ၾကပ္မတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီက တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ေစခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.