<

ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးယူ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

ကခ်င္၊ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အီးယူသံကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ သံအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားက ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ေမ ၁၆ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ျမင့္တက္လာေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမေဒသရွိ မ်ားစြာေသာ ရပ္ / ရြာလူထုအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔သည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး ၎င္းတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ သက္ေမြးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား အလြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္း၊ အရပ္သားမ်ား ေဘးလြတ္ရာသို႔ ထြက္ေျပး၍မရႏိုင္ရန္ အတားအဆီးမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဘက္လူထုတုိ႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီမ်ား ခ်က္ခ်င္းရရွိႏိုင္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရသည္ဟူသည့္ သတင္းမ်ားကို ၾကားသိေနရျခင္းမွာ လြန္စြာမွ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဆက္လက္၍ အရပ္ဘက္လူထုအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အားလံုးအေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တရား၀င္အသိသက္ေသျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢမွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိ၊ လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီဆိုင္ရာဥပေဒကို အျပည့္အ၀ ေလးစားလိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ အရပ္ဘက္လူထု၏ အေရးအႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား၌ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား မျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလအတြင္း တရားစြဲဆုိခံထားရေသာ အမႈအေရအတြက္ ၁၄ မႈရွိၿပီး တရားစြဲဆုိခံရသူ ၄၅ ဦးရွိေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (အသံ- Athan) ၏ ေမ ၁၆ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရျခင္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ေအာင္ ၀င္းဦးက ‘ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ တင္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အေရးယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တာေမြျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ အရပ္သားအင္အားကို သံုးစြဲခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ ဆႏၵျပျခင္းကို  ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးျခင္းအေရးယူျခင္းေတြကို ရဲစခန္းက ေဆာင္ရြက္ပါတယ္” ဟု ေမ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၁၂ ရက္က မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕-နမ့္ခမ္း ကားလမ္းမ နမ့္ေပၚပန္ခမ္းတံတားအနီးရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ပူးေပါင္းစခန္း၊ စယ္လန္႔ေက်းရြာထိပ္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္စခန္းတို႔တြင္ TNLA က ၎တို႔ကိုယ္တုိင္ ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္သံ႐ံုး၏ ေမ ၁၄ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ TNLA က မူဆယ္ၿမိဳ႕အတြင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အရပ္သားမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းမွာ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပမႈအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

“မူဆယ္မွာ အရပ္သားေတြ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြေတာင္ပါတယ္။ ေသကုန္တယ္။ TNLA ၀င္တုိက္လို႔။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ပြဲေတြရပ္တို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ သြားလုပ္လို႔မရဘူး” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိေျမျပင္အေျခအေနတြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား မၾကာခဏပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

May 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.