<

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမြးစာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ရရွိထားေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကား

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမြးစာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ရရွိထားႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးရက္သတၱပတ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ားအားလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ရန္ ေမြးစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ား ႀကိဳတင္ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္သမားလူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းဖြင့္အမီ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား အေလးထား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို ႀကိဳတင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္ကလည္း ႏွစ္စဥ္ ေမ ၂၅ ရက္ကေန ၃၁ ရက္ေန႔ အထိဆိုေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အတြင္းမွာ ကေလးေတြ အခက္အခဲမရွိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံႏိုင္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကို အခုလို ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားတာေတြ ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရာတြင္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္တက္ေရာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရန္ အသက္ေထာက္ခံခ်က္ အျပည့္အစံုပါရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပထမတန္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအနက္ အသက္ေျခာက္ႏွစ္မျပည့္သည့္ ကေလးမ်ားကို ကိုယ္ကာယႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုၾကည့္၍ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လက္ခံေပးရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ငါးႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားကို သူငယ္တန္း (KG) သို႔ အပ္ႏွံရန္၊ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္ကေလးမ်ားကို ပထမတန္း (Grade-1) သို႔ အပ္ႏွံရန္ အသိေပး ေၾကညာခ်က္ကိုလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

April 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.