<

“၀” အထူးေဒသ (၂) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္ထံ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည့္အေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အေၾကာင္းျပန္

“၀” အထူးေဒသ (၂) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦး၀င္းျမင့္ထံ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔သည့္အေပၚ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း ေပးပို႔သည့္စာကို ေကာင္းမြန္စြာ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ေပးပို႔ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးဥပကာရ အထူးပင္တင္ရွိပါေၾကာင္း လမ္းညြန္ခ်က္အရ ျပန္ၾကားအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏ ျပန္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္က မတ္ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့သည္။

အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ဦးေပါက္ယူခ်န္အား အထူးေဒသ(၂) “၀” ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစုိးရဥကၠ႒ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေဆြေတာ္သည္ မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူေၾကာင္း၊ အထူးေဒသ(၂) “၀” ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုကိုယ္စား မိမိအေနျဖင့္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဂုဏ္ျပဳအပ္ေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ေရး၊ စီးပြားေရးသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလံုး ေဘးကင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ႏုိင္ေရး စသည္တို႔အတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈအသစ္မ်ား သယ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္ဟု ဦးေပါက္ယူခ်န္ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕မွ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

April 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.