<

စပါးေပၚခ်ိန္ ေစ်း အလြန္အမင္း က်ဆင္းမႈအား တားဆီးရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ သိုေလွာင္႐ံု ကုန္အပ္လက္မွတ္ကုိအေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ

စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းအလြန္အမင္းက်ဆင္းမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေစ်းက်ခ်ိန္တြင္ေရာင္းရန္မလိုဘဲ ေစ်းတက္ခ်ိန္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္သည့္ သိုေလွာင္႐ံုကုန္အပ္လက္မွတ္ကို အေျခခံၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္စနစ္ (Warehouse Receipt Financing System)ကို စနစ္တက် စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပထားေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းျမင့္ေနခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္၍ ေရာင္းႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ပိုမိုရရွိႏိုင္သည့္အခ်က္ကို ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကိုက္ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား လိုအပ္ျခင္းအျပင္ ေငြေၾကးျဖင့္ေတာင့္ခံထားႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

စပါးေပၚခ်ိန္ ေတာင္သူမ်ားထံ ေငြလံုးေငြရင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ ဆန္စက္ပိုင္မ်ား၊ ဆန္ကုန္သည္ႏွင့္ Exporter မ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေပးႏိုင္မည့္စနစ္တစ္ခု စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ အစိုးရထံအႀကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

“အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဆန္ေရာင္းပါတယ္ စုစုေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းပါ ဘယ္အခ်ိန္မွာလည္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စပါးသစ္ေပၚတဲ့ သီတင္းကြၽတ္ကာလေပါ့ သီတင္ကြၽတ္ကာလဆိုေတာ့ တင္ပို႔ဖို႔စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ပါတယ္။ အစိုးရခ်င္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ G to G ျဖစ္တဲ့အတြက္ LC နဲ႔ ေရာင္းရပါတယ္။ LC နဲ႔ေရာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဇင္ဘာေလာက္မွ ေငြေၾကးေတြ ၀င္လာပါတယ္။ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၄၄ သန္းဖိုးေလာက္ေရာင္းရပါတယ္။ ေရာင္းတဲ့အခါမွာ လက္ထဲမွာ Exporter ၁၀ ခုေလာက္ကေန တင္ပို႔ပါတယ္။ တင္ပို႔တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ထဲမွာ စပါးေတြေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လံုလံုေလာက္ေလာက္၀ယ္ေပးဖို႔ မေလာက္ပါဘူး မလံုေလာက္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရာင္းတဲ့ LC ကို  ဒီဇင္ဘာမွ ၀င္မယ္ေငြကို ၁၀ လပိုင္းမွာ TT ေပးပါဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခုကေန ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း TT Financing ႀကိဳေပးပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳးႀကိဳေပးလိုက္တဲ့အခါ ဆန္ပိုင္ေတြ စပါးကုန္သည္ေတြ လယ္သမားေတြဆီ စပါးကို ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ၀ယ္ႏိုင္တယ္”  ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ဆန္စပါးအေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းကို မိုးစပါးအတြက္ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီတြင္လည္းေကာင္း၊ ေႏြစပါးအတြက္ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔တြင္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေျခခံရည္ညႊန္းစပါးေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ တင္း ၁၀၀ လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းသတ္မွတ္လုိက္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈရာသီအလုိက္ျဖစ္သင့္သည့္ အေျခခံေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.