<

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံတင္သူ သုံးေသာင္း ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ထက္ေလ်ာ့နည္း

ကိုရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ တင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း စသည္တို႔တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ လာေရာက္ တင္သြင္းသူ သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ရွိၿပီး မႏွစ္က ထက္ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း မတ္ ၁၆ ရက္က အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနက စုံစမ္းသိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ လုိသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ကိုရီးယားဘာသာစကားသင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ေပးထုတ္ေပးထားၿပီး မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အခမဲ့ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္ျခင္းကိုမူ မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ေလးရက္တည္းသာ လက္ခံခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မတ္ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ပင္လုံအလုပ္သမားသင္တန္းက ေက်ာင္းသို႔ ေလွ်ာက္လႊာ လာေရာက္ ထုတ္ထားသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ထုတ္ထားေပးသူမွာ ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ အထိရွိၿပီး ေလွ်ာက္လႊာျပန္တင္သူ ဦးေရမွာ၂၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ရန္ကုန္မွာက ဘာသာစကားသင္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကို ႀကိဳထုတ္ေပးတာနဲ႔ မတ္ ၁၂ ရက္က ၁၅ ရက္အထိ ထုတ္ေပးထားတာဆိုရင္ စုစုေပါင္းေလွ်ာက္လႊာ ၂၂၄၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေဖာင္ျပန္ တင္တာကေတာ့ ၂၁၆၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တစ္ခုတည္းမွာ ထုတ္ေပးတုန္းက ေလွ်ာက္လႊာ လာတင္တာ ၃၃၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္” ဟု အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး႐ုံးက တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ႏွစ္ခုေပါင္းတြင္ ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေလွ်ာက္လႊာတင္သူဦးေရ ႏွစ္ေထာင္၀န္းက်င္ ေလ်ာ့နည္းသြားေၾကာင္း သိရသည္။

“မႏွစ္ကထက္ေတာ့နည္းတယ္။ ရန္ကုန္ မႏၲေလး ႏွစ္ခုေပါင္းဆိုရင္ ေလွ်ာက္လႊာလာတင္သူ သုံးေသာင္း၀န္းက်င္ ေလာက္ပဲရွိတယ္။ မႏၲေလးမွာေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာလာတင္သူ ၉၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္” ဟု အစိုးရ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ လက္ေထာက္ညြန္ႀကားေရးမွဴး ေဒၚေအးေအးေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားကို ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းအား လူဦးေရ တစ္ေသာင္းအထိတိုး ျမႇင့္ထားေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားသုိ႔ လူဦးေရ မည္မွ်ေခၚယူမည္ကို အတိအက် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေပ။

“ဒီႏွစ္ကို ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ေသာင္းေပးမယ္လုိ႔သာ သိရေပမယ့္ လုပ္သားဘယ္ေလာက္ ေခၚမယ္ဆိုတာ မသိရေသးဘူး။ စာေမးပြဲေအာင္တိုင္းလည္း သြားရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးကိုကိုလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားကို အစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ လုပ္သားသုံးေသာင္းေက်ာ္ တရား၀င္ ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

March 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.