<

ေဆး၀ါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ား ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအသုတ္အျဖစ္ စတင္ေရာင္းခ်

ေဆး၀ါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးရရွိရန္ ျပဳလုပ္ပံုကို ၀န္ထမ္းမ်ားက ျပသေနစဥ္

ေဆး၀ါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကုိ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအသုတ္အျဖစ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ထားေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိသည္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုေအာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဇန္န၀ါရီ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကိဳ႕ကုန္းရွိ ေဆး၀ါးစက္႐ံု (အင္းစိန္) သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဆးျပား၊ ေဆးေတာင့္ထုတ္လုပ္ေနမႈ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္သည့္ BPI ေဆး၀ါးမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ ယံုၾကည္စြာ အားေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ အရည္အေသြး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ GMP Guide Line ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ၾကရန္၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္သြားရန္ ေစ်းကြက္အတြင္း BPI ေဆး၀ါးမ်ား ျပတ္လပ္မႈမရွိေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေခတ္မီစက္မ်ားအား စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စက္စြမ္းအား ျပည့္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို မွာၾကားခဲ့သည္။

ေဆး၀ါးစက္႐ံု အင္းစိန္အေနျဖင့္ BPI ေဆး၀ါးမ်ားကို GMP Guide Line ႏွင့္ညီေစရန္အတြက္ ေခတ္မီေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေထာင္ၿပီး လ်ာထားခ်က္ထက္ ေဆး၀ါးစက္႐ံု အင္းစိန္မွ တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။ BPI အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၀ ဘီလ်ံ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ City Mart၊ Orange၊ Capitalpaom Supermarket မ်ား၊ စုစုေပါင္း ၂၃ ဆိုင္တြင္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎အျပင္ BPI ေဆး၀ါးမ်ားအား အတုအပ မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ထုပ္ပုိးမႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ထုပ္ပုိးမႈပုံစံျဖစ္ေရး ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား (EOI) ဖိတ္ေခၚ၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါးစက္႐ုံ (အင္းစိန္) မွထုတ္လုပ္ေသာ ေျမြဆိပ္ေျဖေဆးမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအသုတ္အျဖစ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.