<

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္မႈမရွိေသးဟု ဆို

ႏို၀င္ဘာ၂၉ရက္က ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေအာင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢသံုးခုက သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွ အက်ဳိးအေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ေဆးတကၠသိုလ္(၂)ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ မႏၲေလး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္(၁) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ရန္ကုန္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢတို႔က ပူးေပါင္းကာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ေပါင္းထုတ္ထားတဲ့ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဘာမွေျပာၾကားလာတာမ်ဳိး မရွိေသးပါဘူး။ ဒီကိစၥကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ဘယ္လိုေျဖရွင္းေပးမလဲဆိုတာမ်ဳိးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ ေစာင့္ေနပါတယ္။အခုခ်ိန္ထိေတာ့ အက်ဳိးအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားတာမ်ဳိး မရွိေသးတဲ့အတြက္ ဘာဆက္လုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ မေျပာရေသးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းျဖစ္ေနတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က တံု႔ျပန္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္မလဲ ဆိုတာေတြလည္း ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္ပါမယ္။ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ေျဖရွင္းမႈမရွိဘူး၊ တာ၀န္ယူမႈ ၊ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ေဆးတကၠသိုလ္  (၂)ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ ေျဖဆိုသည့္ ဆရာ၀န္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာဌာန အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း ဆရာ၀န္မ်ား ေျဖဆိုသည့္ ေဆးပညာမဟာသိပၸံ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းတြင္  တရားမွ်တမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ဘြဲ႕လြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲေအာင္ စာရင္းထုတ္ျပန္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.