<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္လအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံမႈ စတင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး(၀ဲ)ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြတို႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ တက္ေရာက္စဥ္ (Photo: AFP)

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေစခဲ့သည့္ အက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာက ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္လအတြင္း ျပန္လည္လက္ခံမႈ စတင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္သည္ဟု အေမရိကန္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေခၚဆိုခဲ့သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၂၀,၀၀၀ သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆင္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲလ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္၏ အျပင္းထန္ဆံုး ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီတင္းပတ္မ်ားခ်ီလ်က္ အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခံုခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္မာအရပ္သား အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေအအိတ္ခ်္မာမြတ္အလီတို႔အၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

အတိုခ်ဳပ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား အဓိကေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပို႔ျခင္းကုိ ႏွစ္လအတြင္း စတင္ရန္ ၎တု႔ိအေနျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္ အလုပ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို သီတင္း သံုးပတ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါက အေျခခံအဆင့္ တစ္ဆင့္ပါ။ သူတို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကုိ ျပန္လက္ခံပါမယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္စတင္ရပါေတာ့မယ္” ဟု အလီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းရဲၿပီး လူဦးေရထူထပ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်ီးက်ဴးမႈကို ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ေနထုိင္ေနျခင္းကို မလိုလားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏႐ံုးက ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ win-win အေနအထားဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ယခုကိစၥကို အျပန္အလွန္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခင္ခင္မင္မင္ ေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ မည္မွ်ကို ျပန္လည္လက္ခံမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္မည္မွ် ယူမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားမွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးေပ။

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ၎တို႔၏ ရြာမ်ား လံုး၀ပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ခံရမည္ဟူသည့္အခ်က္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန႔္က်င္ေရး သေဘာထား ျမင့္တက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီတို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို မည္သုိ႔မည္ပံု အာမခံမည္ဟူသည့္အခ်က္တို႔ အပါအ၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။

November 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.