<

၂၀၁၈ ခုနွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္

တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစတင္၍ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀ ခန္႔ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားသို႔ ၂၄ နာရီ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ၂၃၀ ေကဗြီ ပုဏၰားကြၽန္း ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမွတစ္ဆင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္း-ရေသ့ေတာင္-ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ  ၆၆ ေကဗြီ ဓာတ္အားလိုင္း ၆၅ ဒသမ ၁ မိုင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ၊ (၁၀) အမ္ဗြီေအ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရ သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ကို လည္းေကာင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္သည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၃၃ ေကဗြီ မင္းျပား-ေျမပုံ ဓာတ္အားလိုင္း ၂၆ မိုင္ႏွင့္ ၃၃/၁၁ ေကဗြီ ၅ အမ္ဗြီေအ ေျမပုံဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

 

November 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.