<

အာဖရိကသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ေႏွာင္ႀကိဳးမွ မပါဟု တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေပက်င္း၌ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္၌ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက အဖြင့္စကား ေျပာၾကားေနစဥ္ (Photo: AFP)

အာဖရိကတိုက္သို႔ တ႐ုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ေႏွာင္ႀကိဳးမွ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္း မရွိဟု တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက အာဖရိကမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတရွီသည္ ႏွစ္ရက္ၾကာ တ႐ုတ္ -အာဖရိက ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို မစတင္မီ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုထိပ္သီးတြင္ ရွီ၏ မဟာစီမံကိန္း ျဖစ္ေသာ Belt and Road (ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား စီမံကိန္း) အား အဓိက ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။ Belt and Road စီမံကိန္းသည္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္ႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားသို႔ တ႐ုတ္က ပိုမို၀င္ေရာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ျပည္ပလႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးထြားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Belt and Road စီမံကိန္းတြင္ အာရွ ႏွင့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၌ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အျခားအဓိကက်ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္က ေခ်းေငြ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္၏ ထိုစီမံကိန္းႀကီးသည္ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ေၾကြးၿမီႏံြထဲ၌ နစ္ေစသည္ဟု သတိေပးေနၾကသည္။

“အာဖရိကထဲက တ႐ုတ္ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြမွာ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရး ခ်ည္ေႏွာင္မႈမွ မပါပါဘူး”ဟု တ႐ုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး (FOCAC) မတိုင္မီ နာရီအနည္းငယ္အလိုတြင္ အာဖရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္ပင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “တ႐ုတ္ဟာ အာဖရိကရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးေတြကို ၀င္မစြက္ဖက္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵအတြက္ အာဖရိကကို အခြင့္ေကာင္းယူမွာ မဟုတ္ပါ ဘူး”ဟု ရွီက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ Belt and Road စီမံကိန္းသည္ အခ်င္းခ်င္း ဆန႔္က်င္ရန္ အထူးကလပ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ပြင့္လင္းမႈ၊ မွ်ေ၀မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈ တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

■ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၆၀ ေထာက္ပံ့မည္

သမၼတရွီသည္ လာမည့္ သံုးႏွစ္အတြင္း အာဖရိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၆၀ ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု FOCAC ထိပ္သီး အစည္အေ၀းပြဲအတြင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ ထိုေထာက္ပံ့မႈထဲမွ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံမွာ အတိုးမဲ့ ေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရွီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တ႐ုတ္၏ ကူညီမႈမ်ားသည္ အေၾကြးေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ျဖစ္ေနမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာစဥ္ ရွီက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာဘီလ်ံ ၆၀ ပံ့ပိုးမည့္အေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိက သမၼတဆိုင္ရာ ရာမာဖိုဆာက အာဖရိကသို႔ တ႐ုတ္၏ ဖံံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားအား တင္းတင္းမာမာ ျပန္လည္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
“အာဖရိကကို ကိုလိုနီစနစ္သစ္ တစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ေနၿပီဆိုတဲ့ အျမင္ေတြကို အခုအစည္းအေ၀းက ေခ်ပလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ရာမာဖိုဆာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.