<

အီေကြေဒါက လူသားခ်င္း ကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းေပး

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ အီေကြေဒါႏွင့္နယ္စပ္ ပီ႐ူးေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္စင္တာ၌ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံသားမ်ားက တန္းစီေနၾကစဥ္ (Photo: AFP)

အီေကြေဒါသည္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈလမ္းေၾကာင္းအား  ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးက်ဆင္းေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလားမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဧရာမ ေရႊ႕ ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ခြင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ပီ႐ူးနယ္စပ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား လုိက္ပါလာသည့္ ဘတ္စ္ကား ၃၅ စီးသည္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း အီေကြေဒါျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး မာအူ႐ိုတိုစကန္နီနီကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပီ႐ူး၊ ခ်ီလီႏွင့္ ယင္းမွေက်ာ္လြန္ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဆုံစည္းႏုိင္ရန္ ဗင္နီဇြဲလားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖတ္သန္းသြားလာေနေသာ အီေကြေဒါက ၎တို႔ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပီ႐ူးသည္ ေဒသတြင္း၌ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဗင္နီဇြဲလား ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံသား သက္ ေသခံကတ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္၍ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ထုတ္ယူရန္ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ညသန္းေခါင္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေနာက္ ပီ႐ူးနယ္စပ္သို႔ ျဖတ္သန္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ကိုလံဘီယာမွတစ္ဆင့္ အီေကြေဒါသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

ယခု တစ္ႏွစ္တည္းတြင္ လူသန္း၀က္ခန္႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည့္ အီေကြေဒါသည္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံသားမ်ားအား ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ထုတ္ယူရန္အတြက္ သီတင္းပတ္ႏွင့္ခ်ီ အခ်ိန္ယူရမႈကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ၿပီး  ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်အက်ပ္အတည္းအား ေလ်ာ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ပီ႐ူးကလည္းယင္းႏွင့္အလားတူေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။

ဗင္နီဇြဲလား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ျပႆနာအား ေဒသတြင္း၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢအထူးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုဂူတာရက္စ္က ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဟု ၎၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္က ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားက လက္တင္အေမရိကသမုိင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံး အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာမႈ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ျပည္ပတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလား ၂ ဒသမ ၃ သန္းအနက္ ၁ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္သည္ ႏုိင္ငံထဲ၌ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း နက္႐ႈိင္းၿပီး စားေသာက္ကုန္၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားအေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရွားပါးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးရန္ အာဂ်င္တီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ကိုလံဘီယာ၊ ပီ႐ူး၊ ဥ႐ုေဂြး၊ မကၠဆီကို၊ ဗင္နီဇြဲလား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ ၁၃ ႏုိင္ငံပါသည့္ ထိပ္သီးကို အီေကြေဒါက လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 

 

August 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.