<

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ တုိက်ဳိ၌ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး(လယ္)က ဥေရာပေကာင္စီဥကၠ႒ တက္စ္(၀ဲ)ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္ကာတုိ႔အား စကားေျပာေနစဥ္ (Photo – AFP)

၀ါရွင္တန္က အျငင္းပြားဖြယ္ကုန္သြယ္ေရး စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္သည့္ မူ၀ါဒကုိ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားပါးလုိက္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ဧရာမလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

တုိက်ဳိတြင္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည့္ ထုိသေဘာ တူညီခ်က္သည္ ဥေရာပသမဂၢက ညႇိႏႈိင္းခဲ့သမွ်တြင္ အႀကီးမားဆုံးျဖစ္ၿပီး ထုိသေဘာတူ ညီခ်က္မွ ရရွိေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရးဇုန္သည္ ကမၻာ့ဂ်ီဒီပီ၏ သုံးပုံတစ္ပုံနီးပါးကုိ လႊမ္းျခံဳမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္သည္ ဥေရာပသမဂၢကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ခ်ိစ္ကဲ့သုိ႔ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္မႈအားလုံးနီးပါးကုိ  ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ထုိသေဘာတူညီခ်က္အရ ဂ်ပန္၏ ကားပစၥည္းအစိတ္အပုိင္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ခ်မွတ္ထားမႈကုိ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ သေဘာတူညီခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဂ်ပန္ကားမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္မ်ား ဖယ္ရွားမႈအပါအ၀င္ ဂ်ပန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား စည္းၾကပ္ခြန္ခ်မွတ္မႈ၏ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔အား ပယ္ဖ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္အား ဥေရာပ သမဂၢပါလီမန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားက အတည္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သက္၀င္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး ေစ်းကြက္တစ္ခုကုိ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ခုိင္မာေသာ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ ဂ်ပန္ကလည္း စီးပြားေရးကုိ အားေကာင္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

ထုိသေဘာတူညီခ်က္သည္ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒအား ၎တုိ႔က အတူတကြ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားပါးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဥေရာပေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒၚနယ္တက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တက္စ္ႏွင့္ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ ဒီယန္ကာတုိ႔သည္ ေပက်င္းတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔အၾကား ထုိအထင္ကရ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဧရာမစီးပြား ေရးဇုန္ကုိ ဖန္တီးၿပီး ထရန္႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္မူ၀ါဒႏွင့္ အလြန္အမင္း ကြဲျပားေနမည္ ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၅၀၀ ရွိၿပီး ကမၻာ့အႀကီး ဆုံးေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ထရန္႔အစုိးရ၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္မႈ မူ၀ါဒႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရစဥ္ အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ထရန္႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ ေရးမူ၀ါဒသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔အား ထုိသေဘာတူညီခ်က္အား အလ်င္အျမန္ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈကုိ အရွိန္ျမႇင့္ရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း Mizuho Research Institute မွ ထိပ္တန္းသုေတသန တာ၀န္ရွိသူ ဂ်ဴနီခ်ီဇူဂါ၀ါယာက သုံးသပ္ခဲ့သည္။

Ref ; AFP

July 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.