<

အာဖဂန္ရွိ ေ၀းလံေသာေဒသတြင္ စစ္အေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္ရန္ တ႐ုတ္က ေဆြးေႏြးေန

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္က ေပက်င္းရိွ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္တြင္ အာဖဂန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နွင့္ ေဆြးေႏြးေနေသာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (Photo : AFP)

စစ္ေဘးဒဏ္ ခံစားေနရေသာ အာဖဂန္နစၥတန္မွေန၍ တ႐ုတ္၏ ၿငိမ္သက္မႈမရွိသည့္ ေဒသတစ္ခုထဲသို႔ စစ္ေသြးၾကြမ်ား ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မည္ကို စုိးရိမ္လ်က္ ေပက်င္းသည္ စစ္အေျခစုိက္စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ကဘူးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း အာဖဂန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပ်က္စီးေနေသာ အိမ္နီးခ်င္း အာဖဂန္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ေပက်င္းက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဖဂန္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ပူးတဲြကင္းလွည့္ခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ အာဖဂန္ရွိ ေ၀းလံသည့္ ေတာင္တန္းေဒသ ၀ါခန္စႀကႍတြင္ စစ္စခန္း တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

တ႐ုတ္ရွိ အေျခအေန တင္းမာေသာ ရွင္က်န္းေဒသႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနၿပီး အာဖဂန္၏ က်န္ေနရာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ အလြန္အမင္း ျပတ္ေတာက္ေနေသာ ယင္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားအျပားသည္ အာဖဂန္စစ္ပဲြ ပဋိပကၡကိုလည္း သိရွိျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ေပက်င္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ၾသဇာအား ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ယင္းစစ္စခန္း တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အကူအညီ ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ေပးအပ္ေနၿပီး အာဖဂန္သည္ ေဒသတြင္းအား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ အလားအလာရွိေနစဥ္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈမဆို လံုျခံဳေရး႐ႈေထာင့္ျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ပတြင္ ခုိလံႈေနေသာ အေရွ႕တာ့ခ္ ကစၥတန္အစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈ (ETIM) မွ ၀ီဂါအဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ၀ါခန္ကို ျဖတ္၍ ရွင္က်န္းေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည္ကို ေပက်င္းက စိုးရိမ္ေနသည္။ အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔မွ ထြက္ေျပးလာၾကေသာ IS ဂ်ီဟတ္မ်ားသည္လည္း အာဖဂန္သို႔ေရာက္ရွိရန္ ဗဟိုအာရွႏွင့္ ရွင္က်န္းေဒသကို ျဖတ္သန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္သို႔၀င္ေရာက္ရန္ ၀ါခန္ကို အသံုးျပဳ ျခင္း ျပဳလုပ္လာမည္ကိုလည္း တ႐ုတ္က စိုးရိမ္ေနသည္။

စစ္စခန္း တည္ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္အား အာဖဂန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အာဖဂန္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ မုိဟာမက္ရက္မန္နက္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရက ယင္းစစ္စခန္း တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ အာဖဂန္ စစ္သားမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္းတို႔ကို ကတိျပဳထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဖဂန္တြင္ တ႐ုတ္ပါ၀င္လာမႈအား အေမရိကန္က ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သည္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ တူညီေသာ စုိးရိမ္မႈ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ေသြးၾကြ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း၌ ျမင့္တက္လာေသာ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအား ၿခိမ္းေျခာက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနေသာ တ႐ုတ္က ၿပီးခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္အတြင္း ကဘူးကို စစ္ေရးအကူအညီ ေဒၚလာသန္း ၇၀ ေက်ာ္ ေပးထားေၾကာင္း ကဘူးအေျခစိုက္ Center for Strategic and Regional Studies မွ သုေတသီ အာမက္ဘီလယ္ခါလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အေနာက္ပိုင္းအား ပါကစၥတန္မွတစ္ဆင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ ဆက္သြယ္သည့္ ေဒၚလာ ၅၄ ဘီလ်ံ တန္ဖိုးရွိ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကႍ အစီအစဥ္တြင္ အာဖဂန္ ပါ၀င္လာႏိုင္မႈကို မၾကာေသးမီက အခ်က္ျပခဲ့သည္။

Ref : AFP

February 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.