<

႐ုရွား၏ ႀကီးမားေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား တန္ျပန္ရန္ ၿဗိတိန္က ေရဒါစနစ္သစ္ တပ္ဆင္

ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က Unst ကြၽန္းစုတြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ေရဒါစခန္းသစ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေမာ္စကိုထံမွ ႀကီးမားၿပီး အမွန္တကယ္ျဖစ္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအား တန္ျပန္ရန္ စေကာ့တလန္၏ ရွက္လန္းကြၽန္းစုအလြန္ရွိ ေရဒါစနစ္သစ္က ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂါဗင္၀ီလ်ံဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွက္လန္းကြၽန္းစုတြင္ အႀကိဳသတိေပးေရဒါစနစ္အား တပ္ဆင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ စစ္ေအးေခတ္ကာလ ေန႔ရက္မ်ားသို႔ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ေတာ္၀င္ေလတပ္၏ ယင္းစနစ္သစ္က အမ်ဳိးအမည္မေဖာ္ႏုိင္ေသာ စစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္ေလယာဥ္မ်ားအား ေျခရာခံႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုရွား၏ရန္မူမႈမွ ၎တုိ႔၏ ေ၀ဟင္မ်ားကို အျမဲတမ္း ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ီလ်ံဆန္က ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းေရဒါစနစ္သည္ ၿဗိတိန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အလြန္အမင္း အေရးပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွား၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဥေရာပနယ္စပ္မ်ားအထိ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ ၿဗိတိန္၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ဆိုးရြားၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ၀ီလ်ံဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္၏ေျမာက္ဘက္စြန္း အက်ဆံုး လူေနကြၽန္းစုျဖစ္ေသာ Unst တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ေပါင္ ၁၀ သန္း (ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁ သန္း) တန္ဖိုးရွိ ယင္းေရဒါစနစ္သည္ မၾကာမီ အျပည့္အ၀ အသံုးျပဳႏုိင္ေတာ့မည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စတင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ယင္းစနစ္သည္ တပ္လွန္႔မႈကို အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကမူ ႐ုရွားေလယာဥ္မ်ားအား ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားရန္ ၿဗိတိန္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိဟုဆိုေသာ ႐ုရွားစစ္ဘက္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ၿဗိတိန္တိုက္ေလယာဥ္ႏွစ္စင္းက ပ်ံတက္ခဲ့ရသည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ၿဗိတိန္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားက ယင္းကဲ့သုိ႔ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားရမႈ အႀကိမ္စုစုေပါင္း ၆၉ ႀကိမ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားေလယာဥ္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ကိုမူ မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

ၿဗိတိန္တြင္ အလံုးစံု ဖ႐ိုဖရဲ အေျခအေနဖန္တီးရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ႐ုရွားသည္ ၿဗိတိန္၏အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား ေထာက္လွမ္းမႈ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၀ီလ်ံဆန္က ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စြပ္စဲြေျပာၾကားခဲ့မႈကို Daily Telegraph သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္ေအးေခတ္လြန္တြင္ ႐ုရွားသည္ အဆင့္ျမင့္ဆံုးႏွင့္ စြမ္းရည္အရွိဆံုး လံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈျပဳေနေၾကာင္း၊ ၿဗိတိန္သည္ ႐ုရွားစစ္ေရးစြမ္းရည္မ်ားအား လိုက္မီႏိုင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနရေၾကာင္း ၿဗိတိန္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ နစ္ကာတာကလည္း ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

Ref: AFP

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.