<

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမႈ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းၿပီးစီးရန္ သေဘာတူထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရိွ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္လက္ခံမႈၿပီးစီးရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရွင္းလင္းေသာ အခ်ိန္မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အဆံုးသတ္ရန္လိုလားေၾကာင္း ပါရိွသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံမဲ့မြတ္စလင္လူနည္းစုမွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္စခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက အဓိကအၾကမ္းဖက္မႈႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေန၍ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုသေဘာတူညီခ်က္ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေန႔စြဲမတိုင္မီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေနထိုင္ေနၿပီး ကုလသမဂၢက ၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္က သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွဟုဆိုသည္။

“ဒီႏွစ္ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာႏိုင္တဲ့ဒုကၡသည္ေတြ ျဖည့္စြက္ဖို႔ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီး မိုဟာမက္ဆူဖီယာရာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“လာမယ့္ရက္ေတြအတြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စတင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးစတင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေဖာ္ျပသည့္ လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ေန႔ရက္သတ္မွတ္ခ်က္မွာမူ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရိွဟုဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္မွစ၍ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ နယ္ျခားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ပ်က္ျပားဖြယ္ရိွေနသည္။

January 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.