<

ပဲ့ထိန္းဒံုးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမာက္ကုိရီးယားတာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးအား အေမရိကန္က ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူ

ေမ ၂၂ ရက္က Pukguksong – 2 ဒံုးပစ္လႊတ္မႈအား ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္၊ ရီေယာင္ခ်ဳိ (ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ ယာဘက္တြင္ရပ္ေနသူ)၊ ကင္ဂ်ဳံဆစ္ (ရီေယာင္ခ်ဳိ၏ ယာဘက္တြင္ရပ္ေနသူ) (Photo – AP)

ျပံဳယမ္း၏ ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားအၾကား ဖုန္းျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ခ်ိန္တြင္ ပဲ့ထိန္းဒံုးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယား တာ၀န္ရွိသူႏွစ္ဦးအား အေမရိကန္က ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားအား အထီးက်န္ေစရန္ႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယား လံုး၀ကင္းစင္ေသာ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ျဖစ္လာေစရန္ ဧရာမ ဖိအားေပးမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပဲ့ထိန္းဒံုးစီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသူႏွစ္ဦးကို အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနက ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး စတိဗင္အမ္ႏူခ်င္က ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေလာင္စာအရည္မွအခဲသုိ႔ ေျပာင္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအပါအ၀င္ ေျမာက္ကိုရီးယား ပဲ့ထိန္းဒံုး တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အဓိကက်သည္ဟု ယူဆရသည့္ ကင္ဂ်ဳံဆစ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ တိုက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုး တည္ေဆာက္မႈမ်ားတြင္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရီေယာင္ခ်ဳိတုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

OFAC ၏ ယခုကဲ့သုိ႔ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မည္သည့္ပိုင္ဆုိင္မႈ သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးစီးပြားမဆိုသည္ အေမရိကန္၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရွိပါက ပိတ္ဆို႔ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူစာရင္း၀င္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္မွ လူမ်ားအၾကား ေငြေၾကးလဲႊေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ပိတ္ပင္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဌာနက ျပည္ပပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ႐ံုးကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီးယားအေရးအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ရက္ေတလာဆင္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ေရာ့ဗ္တုိ႔အၾကား ဖုန္းျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္းအေရးပါသည့္ ေရနံတင္ပို႔မႈအား ကန္႔သတ္မည့္ အေမရိကန္က မူၾကမ္းေရးဆဲြခဲ့ေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္ကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ တုိက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးစမ္းသပ္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား ယခုႏွစ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ယင္းပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ျပံဳယမ္း၏ အဓိကမဟာမိတ္ႏွင့္ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ကပါ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ဳံအြန္ အစိုးရအတြက္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနသည့္ ျပည္ပေငြေၾကးမ်ားအား ရွာေဖြေပးေနေသာ ျပည္ပေရာက္ ေျမာက္ကုိရီးယား အလုပ္သမားမ်ားကို ျပန္ပို႔ရန္လည္း ယင္းပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္သစ္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

December 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.